Eiropas Komisija apstiprina 58 miljonus eiro vērtu Latvijas atbalsta programmu uzņēmumiem

Eiropas Komisija apstiprina 58 miljonus eiro vērtu Latvijas atbalsta programmu uzņēmumiem, kuri īrē īpašumu no publiskām iestādēm, un kuru ienākumi ir būtiski samazinājušies koronavīrusa krīzes dēļ.

Programma tika apstiprināta saskaņā ar pagaidu regulējumu valsts atbalsta pasākumiem.

Plānots, ka atbalsts, kas izpaužas kā tiešās dotācijas, samazinās uzņēmumu īres maksājumus par publisko nekustamo īpašumu. Turklāt attiecīgie uzņēmumi tiek atbrīvoti no nokavējuma procentu un līgumsodu maksāšanas maksājuma kavējuma gadījumā, izņemot maksājumus par izmantotajiem pakalpojumiem.

Šīs programmas mērķis ir mazināt pēkšņo apgrozāmo līdzekļu trūkumu, ko skartie uzņēmumi izjūt tāpēc, ka bija jāpārtrauc vai jāsamazina darbība noteikto koronavīrusa ierobežošanas pasākumu dēļ.