Eiropas Komisija aicina iesniegt priekšlikumus par atbalstu jauniešu brīvprātīgā darba aktivitātēm

Eiropas Komisija izsludinājusi pirmo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus jaunā Eiropas Solidaritātes korpusa (2021–2027) satvarā. Eiropas Solidaritātes korpuss atbalsta jauniešus, kuri vēlas iesaistīties brīvprātīgajā darbā, kas dažādās sfērās – sākot no palīdzības grūtībās nonākušiem cilvēkiem un beidzot ar atbalstu rīcībai veselības un vides jomā – tiek īstenots visā ES un ārpus tās robežām. Šāgada prioritāte būs veselība, un tās satvarā brīvprātīgie tiks aicināti strādāt pie projektiem, kuri vērsti uz veselības problēmām, tai skaitā Covid-19 pandēmijas ietekmi, un uz atveseļošanu.

Jaunā programma ar 2021.–2027. gadam atvēlētu budžetu vairāk nekā viena miljarda eiro apmērā teju 275 000 jauniešu piedāvā iespējas, iesaistoties brīvprātīgajā darbā vai veidojot pašiem savus solidaritātes projektus, palīdzēt risināt sabiedrības problēmas un humanitārus uzdevumus. Pirmajā darbības gadā pieejami vairāk nekā 138 miljoni eiro. No nākamā gada programma dos jauniešiem iespēju brīvprātīgi iesaistīties arī humānās palīdzības aktivitātēs visā pasaulē, lai palīdzētu novērst humanitāras problēmas drošās trešās valstīs un tādējādi dotu savu artavu ES īstenotajās atbalsta aktivitātēs.

Jaunais Eiropas Solidaritātes korpuss, veicinot organizāciju un jauniešu iesaistīšanos, atbalsta visaptverošas ES politiskās prioritātes. Īpaši izcelti četri virzieni:

  • veicināt iekļaušanu un daudzveidību;
  • padarīt projektus zaļākus un popularizēt vidiski ilgtspējīgu un atbildīgu rīcību dalībnieku un dalīborganizāciju vidū;
  • atbalstīt digitālo pārkārtošanos ar projektiem un aktivitātēm, kas uzlabo digitālās prasmes, veicina digitālo pratību un uzlabo izpratni par digitālo tehnoloģiju radītajiem riskiem un pavērtajām iespējām;
  • veicināt jauniešu dalību demokrātiskos procesos un pilsonisko iesaisti.

Plašāk par iespējām pieteikties atbalstam un nosacījumiem šeit:  https://ej.uz/ESKpieteikumi