Civilā aizsardzība

Civilā aizsardzība: ES izklāsta mērķus noturības pret katastrofām jomā

 

Eiropas Komisija pieņēmusi ieteikumu un paziņojumu, kuru nolūks ir noteikt vienotus mērķus, lai civilās aizsardzības jomā vairotu noturību pret katastrofām. Tajos ir izklāstīti veidi, kā labāk sagatavot Eiropas valstis dabas apdraudējumiem, tostarp zemestrīcēm, plūdiem un mežu ugunsgrēkiem (un tie ir tikai daži piemēri). Ņemot vērā strauji mainīgo riska situāciju, Eiropas mērķi noturības pret katastrofām jomā uzlabos Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un ES civilās aizsardzības mehānismā iesaistīto valstu spējas prognozēt un izturēt sekas, ko nākotnē radīs liela mēroga katastrofas un ārkārtas situācijas. Šajā nolūkā un ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm Eiropas Komisija ir apzinājusi piecus mērķus, kas kopīgi jāsasniedz.

Pieci Eiropas mērķi noturības pret katastrofām jomā ir šādi.

  1. Prognozēt – uzlabot riska novērtējumu, prognozēšanu un katastrofu riska pārvaldības plānošanu. To risku sarežģītības un savstarpējās mijiedarbības dēļ, ar kuriem saskaras Eiropas Savienība, ir svarīgi identificēt neaizsargātību kritiski svarīgās nozarēs un prognozēt apdraudējumus un briesmas.
  2. Sagatavoties – palielināt iedzīvotāju informētību par riskiem un sagatavotību. Iedzīvotāju informētības par riskiem un sagatavotības uzlabošana palīdz mazināt katastrofu sekas.
  3. Brīdināt – uzlabot agrīno brīdināšanu. Agrīnās brīdināšanas sistēmu uzlabošana nodrošina to, ka brīdinājuma ziņojumi valsts, reģionālā un vietējā līmenī laikus sasniedz attiecīgos cilvēkus.
  4. Reaģēt – uzlabot ES civilās aizsardzības mehānisma reaģēšanas spējas. Vēl vairāk uzlabojot ES civilās aizsardzības mehānisma reaģēšanas spējas, Eiropas Savienība var sniegt lielāku palīdzību, lai novērstu būtiskas nepilnības un izvairītos no situācijas turpmākas pasliktināšanās gadījumos, kad kādas valsts spējas nav pietiekamas.
  5. Nodrošināt – panākt stabilu civilās aizsardzības sistēmu. Civilās aizsardzības sistēmām arī nākotnē jādarbojas 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā gan katastrofu laikā, gan pēc tām, proti, tad, kad tās ir visvairāk vajadzīgas. Darbības nepārtrauktības plānu un procedūru aktualizēšana un koordinācijas un informācijas apmaiņas nodrošināšana starp nozarēm (tostarp ar kritiskās infrastruktūras apsaimniekotājiem) palīdzēs civilās aizsardzības sistēmām darboties jebkurā laikā.

Plašāka informācija un noderīgas saites: Civilā aizsardzība: ES izklāsta mērķus noturības pret katastrofām jomā (europa.eu)

 

Ar cieņu,

 

PRESES NODAĻA
Eiropas Komisijas

pārstāvniecība Latvijā