Atklāta Konferences par Eiropas nākotni daudzvalodu digitālā platforma

Konferences par Eiropas nākotni valde, kuru veido Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas pārstāvji, atklāj konferences par Eiropas nākotni ietvaros izveidoto daudzvalodu digitālo platformu, aicinot visus ES iedzīvotājus sniegt ieguldījumu savas nākotnes un visas Eiropas nākotnes veidošanā. Platforma ir pieejama 24 valodās, kas ļauj iedzīvotājiem no visas Savienības ar tiešsaistes pasākumu palīdzību paust savas idejas un viedokļus un apmainīties ar tiem.

Konference par Eiropas nākotni ir vēl nebijis, atklāts un iekļaujošs apspriešanās demokrātijas izpausmes veids. Tās mērķis ir sniegt cilvēkiem no visiem sabiedrības slāņiem visur Eiropā lielāku ietekmi uz to, ko viņi sagaida no Eiropas Savienības; pēcāk tam būtu jāpalīdz vadīt turpmāko ES virzību un politikas veidošanu. Kopīgā prezidentūra ir apņēmusies veikt turpmākus pasākumus, ņemot vērā konferences rezultātus.

Konferences kopīgā prezidentūra pauda gandarījumu par platformas atklāšanu.

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sasoli teica: "Platforma ir svarīgs instruments, kas ļauj iedzīvotājiem piedalīties un paust savu viedokli par Eiropas nākotni. Mums jāgādā par to, ka viņu balss tiks uzklausīta un ka viņiem ir sava loma lēmumu pieņemšanā – neatkarīgi no Covid-19 pandēmijas. Eiropas demokrātija, kurai raksturīga pārstāvība un līdzdalība, jebkurā gadījumā turpinās darboties, jo tas ir nepieciešams mūsu kopīgajai nākotnei."

Portugāles premjerministrs Antoniu Košta, pārstāvot Padomes prezidentvalsti, sacīja: "Ir pienācis laiks mūsu iedzīvotājiem aktīvi paust savas lielākās bažas un izteikt savas idejas. Šī diskusija notiek patiesi īstajā brīdī. Mums jāsagatavojas jau tagad, lai pēc šīs krīzes mēs būtu vēl spēcīgāki un brīdī, kad būsim pārvarējuši pandēmiju, būtu gatavi nākotnei. Mēs ceram arī turpmāk kopīgi veidot nākotnes Eiropu – taisnīgāku, zaļāku un digitālāku Eiropu, kas piepildīs mūsu iedzīvotāju gaidas."

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena piebilda: "Veselība, klimata pārmaiņas, kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba vietas aizvien digitālākā ekonomikā, mūsu demokrātiskās sabiedrības pašreizējais stāvoklis – mēs aicinām eiropiešus izteikt savu viedokli, paust savas bažas un pateikt, kādā Eiropā viņi vēlas dzīvot. Ar šo pilsoņu platformu mēs paveram ikvienam iespēju piedalīties Eiropas nākotnes veidošanā un līdzdarboties kopā ar citiem cilvēkiem no visas Eiropas. Tā ir lieliska iespēja virtuāli pulcēt eiropiešus. Piedalieties diskusijā! Kopā mēs varam veidot mūsu vēlmēm atbilstošu Savienības nākotni."

Vairāk informācijas šeit: https://ej.uz/DaudzvaloduPlatformaES

Digitālā platforma latviešu valodā: https://futureu.europa.eu/?locale=lv