“Ar velo pa draugam!”

Septembrī Europe Direct Gulbenē kopā ar filiāli Alūksnē organizēja fotokonkursu “Ar velo pa draugam!”, kura mērķis bija popularizēt labās prakses piemērus un veicināt kvalitatīvu velonovietņu izvietošanu publiskās vietās un velokultūras attīstību Gulbenes un Alūksnes novados. Konkursa dalībniekiem tika lūgts iesūtīt fotogrāfijas ar labiem piemēriem un lūgts atbildēt uz jautājumiem - ko tavā pilsētā/pagastā vajadzētu uzlabot, lai tie kļūtu velobraucējiem, skrejriteņu braucējiem draudzīgāki?

Kādi tad ir konkursa dalībnieku no Alūksnes un Gulbenes novadiem galvenie novērojumi un ieteikumi?

  • Lielākas vai mazākas velo novietnes atrodamas pie visām izglītības iestādēm, bet daudzas no tām ir jāpaplašina!
  • Velonovietnes ir pie valsts, pašvaldības, izglītības iestādēm, lielākajām tirdzniecības vietām, bet to nav, piemēram, pie mazajiem veikaliņiem, frizētavām, maz velonovietņu pagastu centros, gandrīz nemaz- pie daudzdzīvokļu namiem.
  • Labs piemērs ir Alūksnes PII “Sprīdītis” pagalmā izveidotie veloceliņi, lai bērni mācītos satiksmes noteikumus.
  • Velonovietne pie Alūksnes pilsētas sākumskolas jau sen ir kļuvusi par šauru, jo skolā mācās aktīvi velo draugi!
  • Visvairāk foto iesūtīts ar velonovietni pie Alūksnes Novada vidusskolas. Konkursa dalībnieki uzsvēruši, ka tā ir draudzīga, jo ērti var gan novietot, pieslēgt velosipēdus, gan jumtiņš aizsargā no nokrišņiem! Arī pie Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas jāpaplašina velonovietne!
  • Vairāki konkursa dalībnieki norādījuši, ka Gulbenē un pagastos būtu nepieciešami velosipēdu apkopes punkti. Tādi būtu nepieciešami arī pie pilsētu skolām gan Gulbenē, gan Alūksnē
  • Zaļā dzelzceļa posmā Gulbene – Galgauska problēma ir auto kustība, kas gan traucē velo braucējus, gan iedzen segumā velosipēdistiem neizbraucamas dziļas rises- īpaši tuvāk pilsētai. Te jādomā, kā situāciju risināt!
  • Attīstīt velo satiksmi Alūksnē un Gulbenē, kā arī ar velo braukšanu saistītus sporta veidus
  • Jāuzlabo velo celiņu infrastruktūra- jāpalielina veloceliņu skaits, ar velosipēdistiem draudzīgiem marķējumiem jāuzlabo esošās ietves, lai uz tām draudzīgi sadzīvotu gan gājēji, gan braucēji;

Liels paldies visiem, kuri iesaistījās un iesūtīja fotogrāfijas un vērtīgus ieteikumus!