Aicinām iesniegt priekšlikumus Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros 2022. gadam

Komisija izsludināja uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros 2022. gadam. Eiropas Solidaritātes korpuss ir ES programma jauniešiem, kuri vēlas iesaistīties solidaritātes aktivitātēs dažādās jomās – sākot no palīdzības grūtībās nonākušiem cilvēkiem un beidzot ar atbalstu rīcībai veselības un vides jomā – visā ES un ārpus tās.

 

Lai Eiropas Jaunatnes gada laikā 2022. gadā palīdzētu radīt vairāk solidaritātes iespēju jauniešiem, uzaicinājuma ietvaros būs pieejami gandrīz 139 miljoni eiro. Finansējums tiks atvēlēts brīvprātīgo darbam, jauniešu vadītiem solidaritātes projektiem, grupām augstas prioritātes jomās, kas vērstas uz veselīga dzīvesveida veicināšanu un kultūras mantojuma saglabāšanu, un Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusam. Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss 2021.–2027. gadam" kopējais budžets ir 1 miljards eiro. Šīs ES programmas septiņos darbības gados vismaz 270 000 jauniešu varēs piedalīties solidaritātes darbībās.

Jauniešiem, kas vēlas iesaistīties Eiropas Solidaritātes korpusa aktivitātēs, ir jāreģistrējas Eiropas Solidaritātes korpusa portālā, kur viņi var pārlūkot un atrast organizācijas, kas īsteno projektus. Turklāt jauniešu grupas, kas reģistrējušās Eiropas Solidaritātes korpusa portālā, var pieteikties pašu vadītu solidaritātes projektu finansējumam.

Lai īstenotu aktivitātes Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros, finansējumam var pieteikties jebkura publiska vai privāta struktūra. Šādām organizācijām ir jāiegūst kvalitātes zīme, kas apliecina, ka tās spēj īstenot kvalitatīvas solidaritātes aktivitātes saskaņā ar programmas principiem, mērķiem un prasībām. Organizācijas var pieteikties Eiropas Solidaritātes korpusa valsts aģentūrās, kas atrodas visās ES dalībvalstīs un programmas asociētajās trešās valstīs, vai centralizētām darbībām – Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA).

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus brīvprātīgā darba un solidaritātes projektiem ir spēkā līdz 23. februārim attiecībā uz projektiem, kuri sāksies tajā pašā gadā, un līdz 4. oktobrim attiecībā uz nākamā gada projektiem.

Plašāka informācija: Eiropas Solidaritātes korpuss: vairāk nekā 138 miljoni eiro jauniešu brīvprātīgā darba atbalstam 2022. gadā (europa.eu)

 

Ar cieņu,

 

PRESES NODAĻA