Aicinām doties uz "Mācību stūrīti"

Lai palīdzētu bērniem un jauniešiem aizraujošā veidā uzzināt noderīgu informāciju par Eiropas Savienību, vidi, kultūru un citām tēmām, aicinām doties uz "Mācību stūrīti"!

>>https://europa.eu/learning-corner/home_lv

Eiropas  Komisijas mācību resursu vietne “Mācību stūrītis” var būt īpaši aktuāla noderīga šajā attālinātās mācīšanās laikā!

Šeit atrodamas pamatskolas un vidusskolas skolēniem paredzētas spēles, konkursi un uzdevumu grāmatas, kas palīdzēs klasē vai mājās aizraujošā veidā iepazīt Eiropas Savienību. Te pieejama arī informācija par studijām un brīvprātīgo darbu ārzemēs.

Skolotāji, kuri vēlas skolēniem palīdzēt iepazīt Eiropas Savienību un saprast tās darbību, šeit var atrast mācību materiālus visām vecuma grupām. Te var gūt iedvesmu nodarbību plāniem, kā arī iegūt informāciju par sadraudzības iespējām ar citām skolām un skolotājiem visā ES.