2019. gadā astoņpadsmitgadniekiem būs pieejami 12 000 brīvbiļešu Eiropas apceļošanai

Eiropas Komisija sāk iniciatīvas “DiscoverEU” otro pieteikšanās kārtu. Līdz 11. decembrim (plkst. 12.00 pēc Centrāleiropas laika) 18 gadus veci jaunieši var pieteikties ceļojuma biļetēm, lai nākamajā vasarā iepazītu Eiropu.

Atlasi izturējušie jaunieši varēs ceļot laikposmā no 2019. gada 15. aprīļa līdz 31. oktobrim (pavadot ceļā 1 līdz 30 dienas).

Šajā pieteikšanās kārtā Komisija sevišķi aicina piedalīties jauniešus ar īpašām vajadzībām vai tos, kas saskaras ar sociālām problēmām. Komisija sniegs informāciju un ieteikumus, kā arī segs īpašas palīdzības pakalpojumu izmaksas (piemēram, pavadošā persona vai pavadoņsuns dalībniekiem ar redzes traucējumiem).

Atlasi izturējušie jaunieši varēs doties ceļā individuāli vai ne vairāk kā piecu cilvēku grupā (visiem jābūt 18 gadus veciem). Parasti jauniešiem tiek piešķirtas dzelzceļa biļetes. Tomēr, lai nodrošinātu piekļuvi arī Eiropas reģioniem, kur dzelzceļa nav, dalībnieki var izmantot alternatīvus transporta veidus, piemēram, autobusu, prāmi vai, izņēmuma gadījumā, lidmašīnu. Tas nodrošinās, ka iespēja piedalīties būs arī jauniešiem, kuri dzīvo attālos ES apgabalos vai salās.

Katrai ES dalībvalstij, pamatojoties uz attiecīgās valsts iedzīvotāju īpatsvaru Eiropas Savienības iedzīvotāju kopskaitā, ir noteikta ceļojumu biļešu kvota.