Jaunas iespējas jauniešiem un organizācijām. Eiropas Solidaritātes korpuss.

 

 

Eiropas Solidaritātes korpuss dod iespēju 18–30 gadus veciem jauniešiem brīvprātīgi vai par atalgojumu palīdzēt konkrētai sabiedrības grupai vai plašākai sabiedrībai, vienlaikus gūstot nenovērtējamu dżīves pieredzi un darba iemaņas.

Mērķi

Īstenot dzīvē ES solidaritātes vērtības.
Palīdzēt stāties pretim sabiedrības, vides problēmām un dabas katastrofām.
Sagādāt jauniešiem iespēju doties palīgā tur, kur viņi vajadzīgi visvairāk.

Iespējas jauniešiem

Iegūt dzīves un darba pieredzi.
Apgūt jaunas prasmes un svešvalodas.
Palīdzēt citiem, it īpaši neaizsargātākajiem sabiedrības locekļiem.
Jauniešiem būs iespēja iejusties smagās situācijās — no dzīves apstākļu atjaunošanas pēc dabas katastrofām līdz tādu jautājumu risināšanai kā sociālā atstumtība vai bēgļu un migrantu uzņemšana un integrēšana.

Iespējas solidaritātes organizācijām

Solidaritātes jomā strādājošas organizācijas, vai tās būtu pašvaldības, nevalstiskās organizācijas vai uzņēmumi, varēs nolīgt jauniešus brīvprātīgam vai algotam darbam, praksē vai māceklībā, ja tās atbildīs kritērijiem, lai kļūtu par uzņēmējorganizāciju un piekritīs ievērot Eiropas Solidaritātes korpusa hartu.

Ko dara Komisija

Komisija ievieš divus veidus, kā jauniešus var nodarbināt Solidaritātes korpusā. 18–30 gadus veci jaunieši divus līdz 12 mēnešus var strādāt:

brīvprātīgi – pilnu slodzi, bez atalgojuma;
profesionāli – praksē, māceklībā vai algotā darbā.
Minimālais vecums, no kura drīkst piedalīties solidaritātes projektos, ir 18 gadi, bet reģistrēties var jau 17 gadu vecumā.

Vairāk šeit : https://ec.europa.eu/info/eu-solidarity_lv