Interneta resursi par ES

EUROPA Eiropas Savienības portāls. Pieejama dažāda veida informācija par Eiropas Savienību - aktualitātes, institūcijas, dokumenti, diskusijas u.tml. 
Saskarne dažādās valodās, arī latviešu valodā
EUROPE DIRECT Interneta tīkls, kurā var iegūt tiešas atbildes uz vispārīgiem jautājumiem par Eiropas Savienību, tās darbu, institūcijām un politikām. Saskarne dažādās valodās, arī latviešu valodā
EURES Eiropas darba mobilitātes portāls. Nodrošina informācijas iegūšanas iespējas par darba un mācību iespējām Eiropā. Pieejami dati par aktuālām tendencēm Eiropas darba tirgū atkarībā no valsts, apgabala un darbības nozares. Saskarne dažādās valodās, arī latviešu valodā
Tava Eiropa Portāls "Tava Eiropa" sniedz personām un uzņēmumiem praktisku informāciju par viņu tiesībām un iespējām ES. Saskarne dažādās valodās, arī latviešu valodā.
Eiropas līgumi Eiropas līgumi
ES valstu statistika - Eurostat  
Portāls ES māja Uzzini, debatē, iesaisties!
Pārbaudi sevi! Pārbaudi sevi - vai labi pazīsti Eiropas karti?

Eiropas Savienības institūcijas un aģentūras:

Eiropas Savienības institūcijas un aģentūras Saskarne angļu valodā
Eiropas Komisija Saskarne ES oficiālajās valodās
Eiropas Komisijas ģenerāldirektorāti Saskarne ES oficiālajās valodās
Eiropas Parlaments Saskarne ES oficiālajās valodās
Eiropas Savienības Padome Saskarne ES oficiālajās valodās
Eiropas Savienības Tiesa Saskarne ES oficiālajās valodās
Eiropas Centrālā banka Saskarne angļu valodā
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā Aktualitātes, publikācijas, pētījumi, dokumenti. Saskarnes valoda - latviešu
Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā Aktualitātes, notikumi, publikācijas, pētījumi, dokumenti. Saskarsmes valoda - latviešu.

Datu bāzes:

EUR-LEX
 
ES likumdošanas datu bāze. Saskarne dažādās valodās, arī latviešu valodā
ES publikācijas - virtuālā ES grāmatnīca ES institūciju publikācijas

Eiropas Savienības finanses, struktūrfondi:

ES budžets Saskarne dažādās valodās, arī latviešu valodā
ES fondi Viss par ES struktūrfondiem. Latviešu valodā
Latvijas investīciju un attīstības aģentūra Valsts atbalsta programmas ar ES līdzfinansējumu. Saskarne angļu, krievu, vācu, latviešu valodās

Eiropas Savienība un Latvija. Valsts iestādes:

Tulkošanas un terminoloģijas centrs Valsts un starptautisko organizāciju izdoto tiesību aktu un citu dokumentu tulkojumi. Saskarne angļu un latviešu valodās
Ārlietu ministrija Oficiāla informācija par Eiropas Savienību. Saskarne latviešu, angļu un krievu valodās

Eiropas Savienība un Latvija. Nevalstiskās un citas organizācijas:

Eiropas Kustība Latvijā Iespējams iegūt plašu informāciju par pašu organizāciju, tās darbību un aktualitātēm. Saskarne latviešu un angļu valodās
Klubs "Māja" Jaunatnes sabiedriskā organizācija, kas popularizē Eiropas vienotības ideju, veicinot demokrātiju, iecietību, toleranci, un cilvēktiesību ievērošanu, informējot un izglītojot jaunatni. Saskarne latviešu un angļu valodās