Europe Direct

  • Europe Direct informācijas centrs Gulbenē

    Europe Direct informācijas centrs Gulbenē izveidots Gulbenes novada bibliotēkā. Projekta aktivitātes norisinās Gulbenes novada bibliotēkā un centra filiālēs - Alūksnes pilsētas bibliotēkā un Madonas...

  • Europe Direct informācijas centri Latvijā

    "EUROPE DIRECT informācijas centru" izveides mērķis ir radīt vairākus, visā valstī līdzsvaroti izvietotus punktus, lai visiem iedzīvotājiem gan lauku, gan pilsētu teritorijās būtu viegli pieejama...