E-enciklopēdijas

Latvija

Latvijas daba, sugu enciklopēdija LV EN

http://www.latvijasdaba.lv

Latvijas enciklopēdiskā vārdnīca LETONIKA
„Latvijas vēsture“, Meža enciklopēdija, valodu vārdnīcas u.c. LV

http://www.letonika.lv/Default.aspx

Latvijas ezeri

http://www.ezeri.lv/

Latvijas putni

http://www.putni.lv

Latvijas vēsture

http://www.historia.lv

Populārā medicīnas enciklopēdija

http://www.neslimo.lv

Virtuālā Enciklopēdija Latvijas ļaudis uz 21. gadsimta sliekšņa - LV EN RU

http://www.gramata21.lv/

Ārvalstis

Enciklopēdiju rādītājs EN

http://encyclopediaindex.com

Dekoratīvo augu enciklopēdija RU

http://flower.onego.ru/

Dzīvības enciklopēdija EN

http://www.eol.org/

Dzīvnieku enciklopēdija RU

http://www.filin.vn.ua/index.html

Enciklopēdija par akvārijzivīm RU

http://aqualuxe.narod.ru/vveden.htm

Istabas augu enciklopēdija RU

http://www.flowers.bitrix.ru/

Krugosvet ap 14,5 miljoni vārdu, 10 000 fotogrāfiju, zīmējumu, karšu, katru gadu tā tiek papildināta ar 1miljonu jaunu vārdu RU

http://www.krugosvet.ru/

Kulinārijas enciklopēdija RU

http://www.kedem.ru/glossary/

Mitoloģijas enciklopēdija EN

http://www.pantheon.org/

My facts page encyclopedias-anotēts enciklopēdiju pārskats EN

http://www.refdesk.com/factency.html

Pasaules slavenā britu enciklopēdija Britannica EN

http://www.britannica.com

Simbolu enciklopēdija EN

http://www.symbols.com/

Tiešsaistes enciklopēdijas RU

http://www.academic.ru

Universāla enciklopēdija EN

http://www.answers.com/

Universāla enciklopēdija EN

http://www.encyclopedia.com

Wikipedia, universāla enciklopēdija, EN, DE, LV

http://lv.wikipedia.org/wiki/Sākumlapa

Zemeslodes enciklopēdija EN

http://www.eoearth.org