Letonika

www.letonika.lv ir uzziņu un tulkošanas sistēma, kuras galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju. Letonika ietver "Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu", "Terminu vārdnīcu", tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju "Latvijas vēsture", interneta lappušu norādes, bet sadaļā Literatūra pieejami latviešu literatūras grāmatu pilnie teksti.