iFinanses.lv

iFinanses.lv - izvēlies zināt

iFinanses.lv – pirmais interneta žurnāls par grāmatvedību, nodokļiem un tiesībām ar finanšu vadību un uzskaiti saistītiem profesionāļiem.

iFinanses.lv katru dienu publicē aktuālo informāciju par izmaiņām normatīvajos aktos, kā arī analītiskos rakstus rubrikās Grāmatvedība, Nodokļi, Finanses, Personāls, Tiesības un Vadība. Analītisko rakstu autoru vidū ir Latvijas zinošākie eksperti – nodokļu konsultanti, zvērināti revidenti, sertificēti grāmatveži, juristi, zvērināti advokāti un citi.

Šeit pieejamas arī iVeidlapas, kuras izstrādātas, ņemot vērā LR spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības, grāmatvedības uzskaites, gada pārskatu sagatavošanas, darba attiecību noformēšanas, civiltiesisko līgumu, kā arī nodokļu piemērošanu regulējošos normatīvos aktus. Veidlapas tiek papildinātas un aktualizētas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Datu bāze pieejama Gulbenes bibliotēkas Informācijas centrā, 1.stāvā.