Filmas.lv

Portālā www.filmas.lv Latvijas publisko bibliotēku apmeklētāji bez maksas var noskatīties lielu daļu Latvijas jaunāko un labāko filmu, un filmu saraksts pamazām tiek papildināts. Portālā ievietotās filmas ierindojamas starp labākajām un tām ir Nacionālā filmu festivāla Lielais Kristaps piešķirtā kvalitātes zīme - ikviena no šajā portālā noskatāmajām filmām savulaik tikusi apbalvota vai nominēta kādai balvai festivālā.

Izmantojot mājas vai darba vietas datoru, portāla apmeklētājiem pieejamas tikai ziņas par filmām un to autoriem, bet filmas apskatāmas tikai bibliotēkā.