EBSCO


 

 

EBSCO -  daudznozaru e-žurnālu un citu e-resursu datubāze, kas sastāv no vairākām pilnu tekstu un apskatu datubāzēm. EBSCO ietverti žurnāli no dažādām izdevniecībām: Wiley-Blackwell, Springer, Taylor & Francis Group, BioMed Central, Brill Academic Publishers, Bentham Science Publishers u.c.

EBSCO datubāze ir unikāls zināšanu un ierosmes avots. Datubāzē pieejami tādu pazīstamu žurnālu kā Time, Newsweek, Cosmopolitan, New Yorker, National Geographic, Sound & Image u.c. rakstu pilni teksti.

 EBSCO datubāzes var izmantot, atverot EBSCOhost Web un izvēloties vienu vai vairākas datubāzes, kurās veikt informācijas meklēšanu vai pārlūkošanu. Piekļuve tiek nodrošināta caur saiti: http://search.ebscohost.com. Ir iespējas tulkot publikācijas no angļu valodas uz vācu, itāļu, franču u.c. valodām.

Jebkurš bibliotēkā reģistrēts lasītājs var saņemt lietotājvārdu un paroli, lai izmantotu datubāzes ārpus bibliotēkas. Šādā gadījumā jums jāsazinās ar mums - atnākot uz bibliotēku vai sazinoties pa tālruni 64471335 vai e-pastu indra@gulbenesbiblioteka.lv. Izmantošana ir bez maksas.

Palīdzība EBSCO datu bāzes lietošanai angļu val.: http://support.epnet.com/
EBSCO datu bāzes izmantošanas apraksts latviešu val. Adobe Acrobat .pdf formātā
EBSCO datu bāzes prezentācija Power Point .ppt formātā krievu un angļu val.

EBSCO sastāv no vairākām datubāzēm:

• Academic Search Complete 
Saturs: daudznozaru akadēmiska pilntekstu datubāze ar vairāk nekā 5500 pilntekstu žurnāliem, tai skaitā vairāk nekā 4600 zinātniski recenzētiem žurnāliem, kā arī žurnāli ar rakstu apskatiem. Kopā datubāze satur ap 10000 publikāciju, tai skaitā monogrāfijas, ziņojumi, konferenču materiāli u.c.

• Business Source Complete 
Saturs: zinātniski recenzēti biznesa žurnāli. Papildus pilnu tekstu žurnāliem datubāzē pieejami arī finanšu dati, monogrāfijas, uzziņu izdevumi, konferenču materiāli, dažādi ziņojumi un pētījumi, SVID analīzes, informācija par uzņēmumiem u.c. visās biznesa nozarēs - menedžments, mārketings, finanses, ekonomika, grāmatvedība.

• Communication & Mass Media Complete 
Komunikācijas zinātnes, masu mediju un citu saistīto jomu pētniecības datubāze, kas piedāvā vairāk kā 640 žurnālus, no kuriem 326 pieejami rakstu pilnie teksti.

• ERIC 
Saturs: bibliogrāfiska datubāze izglītībā, ko veido Educational Resource Information Center (ASV). Tajā ir saites uz vairāk nekā 100000 pilntekstu dokumentiem no ERIC.

• GreenFILE 
Saturs: pētnieciska informācija aptverot visus aspektus par cilvēka ietekmi uz vidi. Zinātnisku, valdības un citu izdevumu izdevumi par globālo sasilšanu, ekoloģisko celtniecību, piesārņošanu, ilgtspējīgu lauksaimniecību, atjaunojamu enerģiju, pārstrādi u.c. DB piedāvā gan bibliogrāfisko informāciju, gan kopsavilkumus, kā arī pilnos tekstus no vairāk nekā 4600 avotiem.

• Health Source - Consumer Edition 
kopšana, sievietes veselība, sporta medicīna u.c.)

• Health Source: Nursing/Academic Edition 
Saturs: daudznozaru pilnu tekstu medicīnas datubāze (slimnieku kopšana, veselības aizsardzība u.c).

• Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) 
Saturs: indeksēti un pieejami abstrakti ap 700 periodiskajiem izdevumiem, kā arī grāmatām, pētījumu pārskatiem un ziņojumiem sākot no 1960-tajiem gadiem. Tēmas: bibliotēkzinātne, klasifikācija, kataloģizācija, bibliometrija, informācijas menedžments u.c.

• MasterFILE Premier 
Saturs: daudznozaru pilnu tekstu datubāze, kas īpaši paredzēta publiskajām bibliotēkām piedāvā uzziņu pilnu tekstu rakstus no dažādu veidu izdevumiem, sākot no 1975.gada. Bez pilntekstu rakstiem tiek piedāvāta arī bibliogrāfiskā informācija, kā arī fotogrāfijas, kartes un karogi.

• MEDLINE 
Saturs: ASV Medicīnas Nacionālās bibliotēkas veidota bibliogrāfiska datubāze dažādās medicīnas nozarēs. Ar saišu palīdzību pieejami pilnie teksti žurnāliem, kas ir iekļauti Academic Search Complete u.c. datubāzēs. Meklēšanā var izmantot MESH (medicīnas terminu rādītāju).

• MEDLINE with Full Text 
Pasaulē plašākais pilnu tekstu žurnālu informācijas avots medicīnā. MEDLINE piedāvā rakstu pilnos tekstus no vairāk kā 1370 medicīnas zinātņu žurnāliem.

• Newspaper Source 
Saturs: laikrakstu, televīzijas un radio ziņu pilnu tekstu datubāze 
Laikrakstu skaits: ~25 ASV nacionālie un starptautiskie, ~200 ASV reģionālie

• Regional Business News 
Saturs: visaptveroša ASV reģionālo biznesa publikāciju pilnu tekstu datubāze.

• SocINDEX with Full Text 
Daudzpusīga, kvalitatīva pētniecības datubāze socioloģijā. SocINDEX satur vairāk nekā 708 žurnālus, sākot no 1908.gada, kā arī pilnos tekstus no vairāk nekā 780 grāmatām un monogrāfijām un pilnos tekstus no aptuveni 10 000 konferenču materiāliem.