Rutkaviņas avoti

Rutkaviņas avoti atrodas Gulbenes rajona Rankas pagastā, Gaujas kreisajā krastā, apmēram 800 m lejpus Sējatām, 5 km uz Z no Rankas.

Aizsargājams dabas objekts kopš 1977.gada, platība 7,2 ha. Avotu grupa, kam liels kopējais ūdens debits. Avoti izplūst no 25 km augstas Gaujas krasta nogāzes un saplūst 2 strautos. Garākā strauta kritums ir 20 m, un tas izveidojis stāvu gravu. Avotu ūdenī daudz karbonātu un dzelzs savienojumu.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.