Plēķu akmens

Plēķu akmens atrodas Gulbenes rajona Galgauskas pagastā, Tirzas sāngravā (1km uz R no Plēķu mājām). Valsts aizsardzībā kopš 1977.gada. Apkārtmērs 14,8 m, garums 4,7 m, platums 3,9 m, lielākais augstums strauta pusē 3 m, virszemes tilpums 30 m3. Akmens ir sarkanbrūns, lielkristālisks rapakivi granīts. Laukšpata kristālu diametrs līdz 3 cm.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.