Pededzes ozoli

Pededzes ozolu audze - botāniskais liegums.

Atrodas Gulbenes rajona Stradu pagastā, Pededzes krastā. Valsts aizsardzībā kopš 1977.gada. Platība 22,2 ha. Mežaudzēs dominē ozoli, mistrojumā ir kļavas, oši, liepas. Biezs krūmu stāvs - ievas, sausserži un pīlādži. Slēgtais koku un krūmu stāvs noēno lakstaugus, tādēļ to segums neliels, vietām atkailināta augsne. Vairāk izplatītie lakstaugi ir parastā kreimene, pļavas kosa, čūskoga, daudzziedu mugurene, nokarenā pumpursmilga, parastā sievpaparde. Augsne mālaina, virskārta bagāta ar trūdvielām.

Liegumā ligzdo vidējais un baltmuguras dzenis, pelēkā dzilna, garastes pūce, melnais stārķis, vidējais ērglis.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.