Dabas objekti

  • Gulbenes rajona koki

    Žuburu ozols - Galgauskas pagasta "Žuburos" - 7,0 m (stumbra apkārtmērs) Ozols - Beļavas pagasta Ozolkalna "Ozolos" - 6,3 m Veckrimu ozols - Daukstu pagasta "Veckrimos" - 6,0 m Ozolleju...

  • Rutkaviņas avoti

    Rutkaviņas avoti atrodas Gulbenes rajona Rankas pagastā, Gaujas kreisajā krastā, apmēram 800 m lejpus Sējatām, 5 km uz Z no Rankas. Aizsargājams dabas objekts kopš 1977.gada, platība 7,2 ha. Avotu...

  • Plēķu akmens

    Plēķu akmens atrodas Gulbenes rajona Galgauskas pagastā, Tirzas sāngravā (1km uz R no Plēķu mājām). Valsts aizsardzībā kopš 1977.gada. Apkārtmērs 14,8 m, garums 4,7 m, platums 3,9 m, lielākais...

  • Krusta priede

    Krusta priede

    Krusta priede atrodas Gulbenes rajona Daukstu pagastā, 200 m no Krapas senkapiem, vecā Stāķu - Krapas ceļa malā. Priedei stumbra apkārtmērs - 2,8 m, augstums tikai 12,5 m, vainags kupls - 13,6 x 14,7...

  • Tirzas svētavots

    Tirzas svētavots

    Tas ir viens no Latvijas senajiem kulta avotiem. Svētavots atrodas Gulbenes rajona Tirzas pagastā. To visvieglāk atrast vispirms ierodoties pašā Tirzas centrā un uzmeklējot augsta kalna galā esošo...

  • Robežkalnu akmens

    Robežkalnu laukakmens atrodas Gulbenes rajona Lejasciema pagastā, netālu no Smiltenes - Gulbenes ceļa sazares, Gaujas labajā palienē, ~ 2 km augšpus Sinoles. Aizsargājams ģeoloģiskais objekts (kopš...

  • Pededzes ozoli

    Pededzes ozolu audze - botāniskais liegums. Atrodas Gulbenes rajona Stradu pagastā, Pededzes krastā. Valsts aizsardzībā kopš 1977.gada. Platība 22,2 ha. Mežaudzēs dominē ozoli, mistrojumā ir...

  • Paideru akmens

    Paideru akmens atrodas Gulbenes rajona Lejasciema pagastā, 50 km no Gaujas kreisā krasta (1 km augšpus Paideru dzirnavām). Valsts aizsardzībā kopš 1977.gada. Akmenim ir trīsstūra forma. Tā apkārtmērs...

  • Rožkalnu Raganas akmens

    Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis. Rožkalnu Raganas akmens ir sena kulta vieta, kas atrodas Daukstu pagastā, apmēram 200 m uz rietumiem no bijušajām "Rožkalnu" mājām, pļavas malā iepretī...