Profesionālā pilnveide

LNB Mācību kursu piedāvājums
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/lnb-macibu-centrs

Semināri un kursi BIS ALISE klientiem
https://bis.alise.lv/BIS/Contents/CurrentEvents

Profesionālie resursi:

Konferenču, semināru un sanāksmju materiāli
http://www.lnb.lv/lv/profesionalie-resursi/konferencu-seminaru-sanaksmju-materiali
Latvijas Nacionālās bibliotēkas profesionālā informācija
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/profesionala-informacija

Profesionālā literatūra:

Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens
https://www.lnb.lv/lv/profesionalie-resursi/biblioteku-konsultativa-centra-informativais-biletens
LNB zinātniskie raksti
http://www.lnb.lv/lv/profesionalie-resursi/lnb-zinatniskie-raksti
 

Gulbenes novada bibliotēkas semināru materiāli