Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 19. saietā-konferencē

Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļa jau 19. reizi aicināja 12. un 13. jūlijā vidzemniekus uz saietu- konferenci, kuru šajā gadā organizēja Limbažu Galvenā bibliotēka sadarbībā ar LBB VN valdi. Galvenais moto – “Visi ceļi ved uz bibliotēku – daudzkrāsainu  Gaismas pili”. Konference norisinājās tūrisma un atpūtas kompleksā “Meža Salas”, kas atrodas meža vidū 15 km no Limbažiem. Vieta jauka un kā radīta radošam domu lidojumam, jaunu  ideju ģenerēšanai.

Tā kā jau moto norādīts “daudzkrāsains”, tad šī krāsu stīga arī vijās cauri visām saieta tēmām. Zaļā krāsa – satikšanās. Konferenci atklāja  Limbažu  Galvenās bibliotēkas direktore Dzintra Justa un LBB valdes priekšsēdētāja Kristīne Pabērza, LBB VN priekšsēdētāja Elīna Riemere, kas arī turpmāk koordinēja konferences gaitu. Zaļa gaisma darbam tika dota un kā pirmais par savu novadu, aktualitātēm novadā, par paveikto un tālākiem plāniem “Limbažu novads – senais un mainīgais” stāstīja Limbažu novada domes priekšsēdētājs Didzis Zemmers. Savukārt Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks iepazīstināja  ar jaunākajām tendencēm bibliotēku mārketinga jomā un atgādināja par bibliotēkas funkcijām.

Zilā krāsa – bibliotēku infrastruktūra. Ar idejām un jau paveikto dalījās arhitekti Jānis Dripe un Sarmīte Pāvilaite, kura ir autore jaunajai Limbažu bibliotēkai. Stāstījumā tika atspoguļots, kā tiek veidota, projektēta bibliotēkas vide, sadarbojoties ar pašām bibliotēkām. Cik funkcionālai un lietotājiem piemērotai jābūt bibliotēkai, kādiem līdzekļiem un materiāliem to visu panākt, lai rezultāts būtu tāds, kas apmierinātu ikvienu.

Sarkanā krāsa – inovācijas bibliotēkās. Šī nu bija viena no interesantākajām daļām, jo te tika parādīts, cik daudz dažādu labu un ļoti labu ideju realizējas dažādās bibliotēkās. Par dažādām inovācijām savā pieredzē un darbā dalījās LNB pārstāves Māra Jēkabsone, Ilze Kļaviņa, kā arī Limbažu, Alojas novadu bibliotēku pārstāvji. Taču, manuprāt, tik daudz jauna un veiksmīgi realizēta dzīvē, kā ir mūsu novadā, par ko visiem klātesošajiem stāstīja Gulbenes novada bibliotēkas direktore Antra Sprudzāne, laikam tomēr visas konferences gaitā netika dzirdēts. Tad , kad viss ir apkopots, ļoti labi redzams, cik daudz darba patiesībā ir ieguldīts un ka Gulbenes novadam ir ar ko lepoties.

Violetā krāsa – bērns un pusaudzis bibliotēkā. Šajā sadaļā bija divas lekcijas – veiksmīgas komunikācijas principi darbā ar bērniem un pusaudžiem un bērnu un pusaudžu agresīvās uzvedības mazināšana, pozitīva konfliktu vadīšana. Jāteic, ka lekcija par agresivitāti tiešām bija ļoti laba, noderīga, jo tikt galā ar bravūrīgu, uz visu pasauli aizkaitinātu bērnu vai pusaudzi nav vienkārši. Bieži vien pietrūkst zināšanu un prasmju, lai neveidotos vēl lielāks konflikts.

Bordo krāsa – bibliotekāri bauda kultūru. Kad diena raženi pastrādāta, der arī laba atpūta. Vakara programma bija sagādāta ļoti patīkama. Ar dziesmām izklaidēja ļoti atraktīvi vīri no Limbažu pagasta vīru ansambļa “Dziļezers”, kuru vada Dace Robule. Tādā romantiskākā gaisotnē klausījāmies Normundu Ķieti.
 
Interesenti varēja izmantot gan pirtiņu ar džakuzi, peldēties dīķos un vienkārši parunāties ar kolēģiem, kā arī uz ugunskura izcept maizīti, viesu nama saimnieces Lindas Bēces padomu vadībā.
 
Otrā diena iesākās ar viesu lekciju – Jūraszilā krāsa – vēstis no tālienes. Par savu darbu stāstīja un  pieredzē dalījās Viborgas (Krievija) reģiona centrālās bibliotēkas direktore Irina Semjonova. Daudz ir līdzīgā, kādas nianses atšķiras bibliotēku finansējuma modelī. Taču bija interesanti dzirdēt un vienu otru ideju aizgūt.
Noslēgumā radošo ideju darbnīcas “Visi ceļi ved uz bibliotēku” prezentācijas un kopsavilkums, kurā gan nopietnāk, gan ar humora dzirksti bibliotekāri, kā jau radoši cilvēki, interpretēja savas idejas un domas, kāpēc tad vajadzētu visiem ceļiem saplūst vienā vietā – gaismas pilī un nav svarīgi, cik liela mēroga bibliotēka ir.
Divas dienas tika pavadītas radošā, jaukā atmosfērā, gūstot jaunus iespaidus, satiekot kolēģus no citiem novadiem, veidojot jaunus kontaktus. Tālāk stafete tika nodota madoniešiem. Un nākamajā gadā, jau jubilejas reizē – 20, tiksimies kādā skaistā vietā Madonas pusē!

Konferecē abas dienas piedalījās un iespaidos dalījās
Spodra, Stāmerienas bibliotēkas vadītāja