Kas jauns izdevniecībās?

Latvijas jaunākās grāmatas

"Latvijas jaunākās grāmatas" (ISSN 2255-9523) ir LNB Bibliogrāfijas institūta sastādīts biļetens, kas ietver informāciju par konkrētajā mēnesī saņemtajiem izdevumu obligātajiem eksemplāriem. Izdevums iznāk kopš 1983. gada, bet kopš 2000. gada ir pieejams tikai elektroniskā formā. 

www.lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas

Latvijas grāmatizdevēju asociācijas biedru saraksts

http://www.gramatizdeveji.lv/index_lv.php?sx=izdevniecibas

Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas biedru grāmatu datu bāze

http://www.gramatizdeveji.lv/index_lv.php?sx=gdb

Individuālais komersants „Virja AK”

http://www.virja.lv/

SIA Latvijas grāmata

http://www.lgramata.lv/index.php

Izdevniecība „Jumava”

http://www.jumava.lv/

Apgāds Zvaigzne ABC

http://www.zvaigzne.lv/lv/

Grāmatu nams „Valters un Rapa”

https://www.valtersunrapa.lv/lv/

Jāņa Rozes apgāds

http://www.janisroze.lv/lv/

Grāmatu e-veikals „Janus”

www.janus.lv/rus/#.VOs3t3ysVHU

Grāmatu e-veikals

http://www.mnogoknig.lv/