Šonedēļ medijpratības un informācijpratības nedēļa

Šogad visā pasaulē no 31. oktobra līdz 6. novembrim tiek organizēta Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļa, kuras uzdevumi ir:

  • Veicināt izpratni par medijpratību un informācijpratību visā pasaulē;
  • Veicināt daudzveidību, plurālismu, starpkultūru dialogu un līdztiesību;
  • Veicināt starptautisko sadarbību medijpratības un informācijpratības jomā;
  • Veidot konstruktīvas platformas, lai savstarpēji dalītos ar zināšanām un pētījumiem, rosinot debates;
  • Veidot jaunus projektus un iniciatīvas. 

Plašāka informācija pieejama šeit