Publisko bibliotēku bibliotekāru seminārs

2016.gada 15.janvārī  plkst.10:00 Gulbenes novada bibliotēkā notiks Gulbenes novada publisko bibliotēku bibliotekāru seminārs.

Darba kārtība:

  1. 2016.gads bibliotēkās (A.Sprudzāne, I.Erica, A.Rauza);
  2. Alises stunda (Dz.Upeniece);
  3. Teksta pārskati par darbu 2015.gadā (I.Erica);
  4. Grāmatas bērniem – apskats (S.Lībere).

Uz tikšanos!