EIFL aicina publiskās bibliotēkas pieteikties inovāciju balvai

Starptautiskā bezpeļņas organizācija Electronic Information for Libraries (EIFL) ir izsludinājusi pieteikšanos EIFL publisko bibliotēku inovāciju balvai. Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2017. gada 27. janvāris. Pieteikties tiek mudinātas publiskās bibliotēkas, kas izmantojušas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas kopienas dzīves uzlabošanai, risinot jebkuru no šiem jautājumiem, kas iekļauti ANO Ilgtspējīgas attīstības dienaskārtībā 2030. gadam:

  • ekonomiskā labklājība un nodarbinātība;
  • zemkopība, ilgtspējīga lauksaimniecība;
  • veselība un higiēna;
  • digitālā iekļautība;
  • dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm un meitenēm;
  • izglītība visiem;
  • klimata pārmaiņas un citi ar vidi saistīti jautājumi.

SKATĪT RAKSTU BIBLIOTEKA.LV - http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=39497&type=0