Novadpētniecības mācības bibliotekāriem seno mājvietu apzināšanā

Viens no daudzajiem bibliotēku darba virzieniem ir novadpētniecība. Bibliotēkas, sevišķi mazākos pagastos, ieņem būtisku lomu vietējo novada vērtību – kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanā. Gulbenes novada bibliotēka Valsts kultūrkapitāla fonda 3.kultūras projektu konkursā startēja ar projektu „Novadpētniecības mācības bibliotekāriem seno mājvietu apzināšanā” un guva finansiālu atbalstu.

Projekta realizācijas gaitā notiks četras lekcijas un praktiskās nodarbības astoņu novadu (Alūksnes, Apes, Madonas, Lubānas, Cesvaines, Ērgļu, Balvu un Gulbenes) bibliotekāriem. Mācības notiks Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālajā mācību centrā. Tās būs par mājvietu vēstures apzināšanu, iegūtās informācijas atspoguļošanu internetā, veidojot aprakstus bibliotēku novadpētniecības datu bāzē. Māju stāsti ir svarīgi, jo atspoguļo mūsu valsts vēsturi, atklāj dzimtu likteņus. Samazinoties iedzīvotāju skaitam laukos, samazinās arī viensētu skaits, izzūd mājvārdi un arī pašas mājvietas. Ja nav iespējams mājas saglabāt dabā, mēs varam tās iemūžināt fotogrāfijā, pierakstīt māju iedzīvotāju stāstus, apzināt visu pieejamo drukāto un digitālo informāciju par mājām, tās iedzīvotāju likteņiem. Māju stāstiem šajā sezonā būs veltīts mūsu novada bibliotekāru darbs. Lai darbs būtu pilnvērtīgāks, nepieciešamas papildus zināšanas par mājvārdu vēsturi Latvijā, atmiņu stāstu pierakstīšanu, avotiem, kuros meklēt informāciju. Nepieciešama arī praktiskā pieredze iegūtās informācijas atspoguļošanā dažādos informācijas resursos internetā.

Tādēļ projekta „Novadpētniecības mācības bibliotekāriem seno mājvietu apzināšanā” ietvaros plānoto teorētisko un praktisko nodarbību tēmas būs: „Mājvārdi Latvijā”, „Ekspedīcijas un to organizēšana”, „Dažādi informācijas avoti: tradicionālie un elektroniskie”, „Māju stāsti bibliotēku novadpētniecības datu bāzēs”. Mācību metodes – lekcijas un praktiskas nodarbības. Lekcijas lasīs latviešu literatūrzinātniece, valodniece Janīna Kursīte-Pakule, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta Kartogrāfijas nodaļas Toponīmikas laboratorijas vadītāja Vita Strautniece, lekciju-praktisko nodarbību vadīs Tukuma bibliotēkas bibliotekāre Dace Ernšteine.

Aicinām novada iedzīvotājus būt atsaucīgiem un aktīviem sava novada, pagasta, dzimtās mājas vēstures saglabāšanā un doties uz tuvāko bibliotēku, lai dalītos ar informāciju par vēsturi.

Antras Liedskalniņas dzimtās mājas "Stūras" 20.gadsimta 30.gados.
Avots: Gulbenes novada bibliotēkas digitālā kolekcija. 


Iveta Erica,
metodiskā darba vadītāja Gulbenes novada bibliotēkā