LNB Kompetenču attīstības centra jaunais kursu grafiks bibliotekāriem

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centra profesionālās pilnveides kursu nodarbību GRAFIKS 2016.gada otrajam pusgadam.

LNB aicina kursiem pieteikties savlaicīgi, nekavējot pieteikšanās termiņu.

Pieteikuma veidlapu iespējams aizpildīt mājaslapā - http://lnb.lv/lv/pieteikums-profesionalas-pilnveides-kursiem

Kursu anotācijas ir atrodamas mājaslapā: http://lnb.lv/lv/kompetencu-attistibas-centrs/lnb-kompetencu-attistibas-centra-piedavato-kursu-anotacijas

Sīkāka informācija par kursiem, zvanot vai rakstot uz LNB Kompetenču attīstības centru: 67806129, macibu.centrs@lnb.lv