Latviešu valodas kultūra – arī bibliotekāriem

Otrdien, 26. aprīlī, plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā notiks kārtējais pasākums ciklā "Tikšanās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze".

Šoreiz pasākuma apmeklētājiem piedāvājam Latviešu valodas aģentūras (LVA) lingvistes Dites Liepas priekšlasījumu „Aktuāli latviešu valodas leksikas jautājumi: valodas konsultantu pieredze", kurā tiks aplūkoti LVA valodas konsultantēm biežāk uzdotie pareizrakstības, gramatikas un stila jautājumi, kā arī aktualizēti mazāk zināmi, taču mūsdienu latviešu valodā lietoti vārdi.

Valoda mainās – tāpat kā jebkurš cits sabiedrisks process tā ir nepārtrauktā attīstībā. Arī valodas kultūra, tāpat kā literārā valoda un tās normas, ir vēsturiski mainīga. Valodas kultūru saistībā ar valodas praksi mēdz raksturot kā valodas līdzekļu optimālu lietojumu jebkurā runas un rakstu situācijā. Prast izteikties mūsdienīgi un korektā, ar svešvārdiem nepārblīvētā latviešu valodā ir ļoti aktuāli arī bibliotēku darbiniekiem, it īpaši šobrīd, kad daudzi no mums iesaistās ne vien mutiskās sarunās ar lasītājiem un bibliotēku apmeklētājiem, bet arī veic pastāvīgu komunikāciju elektroniskajā vidē: e-pastā, sociālajos tīklos, kā arī izvērš aktīvu informatīvo darbu tīmekļa vietnēs, portālos u. c.

Ikdienas darbā bieži traucē stereotipi, ka attiecīgais vārds vai konstrukcija uzskatāma par kļūdu. Grūtības un neizpratni izraisa arī pretrunas un nekonsekvence jaunākajos normatīvajos avotos; dažkārt traucē kolēģu vai pašu subjektīvais viedoklis. Daļa atbildības jāuzņemas arī valodniekiem.

Pasākuma apmeklētāji tiks informēti arī par LVA izdevumiem, kurus var izmantot kā valodas skolotājus un konsultantus, tiks stāstīts par LVA lingvistu sniegtajām konsultācijām, noderīgām tīmekļa vietnēm un citiem informācijas avotiem, kas var būt lielisks palīgs ikdienas darbā strīdīgu un mazāk zināmu valodas jautājumu noskaidrošanā.

Uz pasākumu laipni aicināti interesanti no visām Latvijas bibliotēkām!