Latviešu folkloras krātuves izbraukuma seminārs Gulbenē

Visi folkloras un kultūrvēstures interesenti laipni aicināti uz Latviešu folkloras krātuves (LFK) izbraukuma semināru 4. novembrī Gulbenes novada bibliotēkā plkst. 14.00! Semināra LFK digitālā arhīva prezentācijā tiks sniegts ieskats Gulbenes novada folkloras materiālos LFK krājumā un notiks digitālā arhīva garamantas.lv lietošanas apmācība. 

Latviešu folkloras krātuve
Latviešu folkloras krātuve ir Latvijā lielākais folkloras vākšanas, izpētes un uzglabāšanas centrs, kurā atrodams ap 3 milj. folkloras vienību – rokraksti, zīmējumi, fotomateriāli, skaņu un video ieraksti. Tie dokumentē mūsu tautas dzīvesveidu, vēsturi un valodu vairāku gadsimtu garumā, ļauj iepazīt dažādu sociālo slāņu un novadu folkloru, ko pierakstījuši, apkopojuši un LFK iesūtījuši gan novadpētnieki – entuziasti, gan citas Latvijas kultūrvēsturē nozīmīgas personas, kā arī Latvijas skolu, augstskolu un citu organizāciju pārstāvji. Bez latviešu folkloras vākumiem LFK atrodamas arī citu Latvijā dzīvojošo tautu (lībiešu, krievu, vācu, ebreju, igauņu, čigānu un baltkrievu) folkloras kolekcijas. 

LFK digitālais arhīvs
Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs garamantas.lv. ir atvērts ikvienam tradicionālās kultūras interesentam kopš 2014. gada nogales un ir pieejams bez maksas. Šobrīd jau digitalizēti ap 350 000 manuskriptu faili, ap 15 000 ilustrāciju (fotogrāfijas un zīmējumi), kā arī ap 5000 vēsturisku audio failu – tautasdziesmas, ziņģes, nostāsti u.c.

Latviešu folkloras krātuve piedāvā iespēju iepazīties ar LFK sakrāto bagāto folkloras materiālu visus digitālā arhīva lietotājus, kā arī piedalīties tā satura pilnveidošanā – materiālu šifrēšanā, teicēju un pierakstītāju atpazīšanā, informācijas precizēšanā, fotogrāfijās redzamo personu un vietu noskaidrošanā. Īpaši svarīga ir materiālu atšifrēšana – rokrakstu pārrakstīšana datorrakstā, kas padara tos pieejamus arī citiem lietotājiem.

4. novembra seminārā LFK darbinieces Digne Ūdre un Elvīra Žvarte iepazīstinās interesentus ar LFK digitālā arhīva izmantošanas iespējām, kā arī pastāstīs un parādīs, kādi Gulbenes puses materiāli atrodami Latviešu folkloras krātuvē.
Digitālais arhīvs garamantas.lv tiek izstrādāts IZM budžeta apakšprogrammā 05.04.00 „Krišjāņa Barona Dainu skapis”.

Informāciju sagatavoja
LFK digitālā arhīva redaktore Digne Ūdre