Kultūras etīdes bibliotekāriem

Gulbenes novada bibliotēka 2016.gadā izstrādāja projektu „Kultūras etīdes bibliotekāriem”, paredzot lekciju ciklu publisko un skolu bibliotēku darbiniekiem, skolotājiem un citiem interesentiem par rakstniekiem, kuru daiļrades uzplaukums bija pēc Otrā pasaules kara, tālu no Latvijas, trimdā. Lekcijas būs par trimdas rakstnieku kontaktiem ar Latvijas rakstniekiem un padomju varas manipulācijām saistībā ar šiem sakariem, arī konkrēti par dažiem autoriem - Gunaru Janovski un mūsu novadniekiem – Konstanci Miķelsoni, Ilzi Šķipsnu, Zentu Mauriņu un Marisu Vētru. Notiks četras lekcijas, kuras lasīs literatūrzinātnieki Eva Eglāja-Kristsone, Anita Rožkalne, Dace Lūse un Viesturs Vecgrāvis. Šis projekts guva atbalstu VKKF projektu konkursā.

Lekcijas notiks aprīlī un maijā. 1.aprīlī plkst.12.00 uz tikšanos ir uzaicināta literatūrzinātniece Eva Eglāja-Kristsone ar lekciju par trimdas rakstnieku kontaktiem ar Latvijas rakstniekiem un padomju varas manipulācijām saistībā ar šiem sakariem. Vēlāk tiksimies ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošo pētnieci, Dr. philol. Anitu Rožkalni, lai iepazītos ar pētījumiem par Gunara Janovska daiļradi. Maijā aicināsim uz tikšanos docenti Daci Lūsi, kura ir pētījusi mūsu novadnieču K.Miķelsones un I.Šķipsnas daiļradi, un profesoru Viesturu Vecgrāvi par tēmu „Autobiogrāfiskā un memuāru literatūra trimdā”.

Lielas personības mūsu dzīvi dara gaišāku, skatu – plašāku. Tikšanās būs iespēja bibliotekāriem, skolotājiem un citiem interesentiem iepazīt mūsdienu literatūrpētnieku atklājumus, secinājumus un domas par latviešu trimdas rakstniekiem.

Iveta Erica
metodiskā darba vadītāja
Gulbenes novada bibliotēkā