Izbraukuma seminārs ar profesionālu ievirzi

15.septembrī aicinām piedalīties novada bibliotekāru izbraukuma seminārā ar profesionālu ievirzi. Semināra galvenā tēma – novadpētniecības darbs.
 

Darba kārtība:
  • Novadpētniecības darbs Galgauskas pagasta bibliotēkā ;
  • Darbs ar elektronisko novadpētniecības datu bāzi un sadarbība ar citām iestādēm novadpētniecības izstāžu veidošanā Tirzas pagasta bibliotēkā ;
  • Druvienas pagasta bibliotēkas un Druvienas vecās skolas-muzeja sadarbība ;
  • Dažādi bibliotekārā darba jautājumi;
  • Bibliotekārā stunda par Jāni Misiņu Druvienas vecajā skolā-muzejā.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar metodiskā darba vadītāju Ivetu Ericu,  e-pasts: iveta@gulbenesbiblioteka.lv, Tel.: 64471460