Bibliotekāru seminārs

Norises vieta – Bērnu bibliotēkas lasītava
Norises laiks – 6.janvāris plkst.10.00-14.00
Darba kārtība:

10.00-10.30 Jaunumi bibliotēku darba statistikā (I.Erica, A.Rauza)
10.30-11.20 ALISEs laiks (Dz.Upeniece, I.Erica)
11.20-12.00 Dažādi jautājumi
12.00-12.40 Pusdienu pauze
12.40-13.10 Seminārā "Medijpratība un informācijpratība publiskās bibliotēkas ikdienā" gūtais (I.Luika)
13.10-13.30 Kursos "Sociālie mediji bibliotēkas tēla veidošanai" gūtās atziņas (I.Masa, R.Muceniece)
13.30-14.00 Par semināru "Bērnu žūrijas norise un inovācijas 2017" (S.Lībere)

Uz tikšanos!