Bibliotēkām piedāvā ceļojošu fotoizstādi

Latviešu valodas aģentūra piedāvā ceļojošu fotoizstādi "Redzu labu vārdu, rakstu labu stāstu" ar sagatavotiem 19 izstādes materiāliem. Tos var apskatīt šeit

Svinot valodas svētkus, 2016. gada 26. septembrī Latviešu valodas aģentūra izsludināja fotogrāfiju un stāstu konkursu "Redzu labu vārdu, rakstu labu stāstu". Tos, kuri aizrautīgi vēro valodu apkārtējā vidē, aicinājām piedalīties konkursā. Tā mērķis bija mudināt dalībniekus atpazīt valodas zīmes un elementus pasaulē, kurā dzīvojam. Piedalīties varēja ikviens interesents, iesūtot fotogrāfiju, kurā redzams kādas Eiropā sastopamās valodas vārds, vārdu salikums, frāze vai izteiciens un ar fotogrāfijas tapšanu saistīts stāsts, norādot tās saikni ar Latviju vai latviešu valodu. Saņēmām spilgtus un pārdomas rosinošus darbus, no kuriem interesantākie iekļauti ceļojošajā fotoizstādē.

Izstāde tiks atklāta un vienu dienu izrādīta Dzimtās valodas dienas dalībniekiem š.g. 21.februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Vairāk par pasākumu: https://www.registration.lv/dzimta-valoda

Esam atvērti Jūsu piedāvājumiem un fotoizstādes veidā gatavi apceļot Latvijas bibliotēkas. Fotoizstādes atklāšanā iespējams, ka varētu piedāvāt arī sarunu par lasītājiem.

Cerot uz veiksmīgu fotoizstādes ceļu,

Velga Līcīte-Meldere,
Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja,
tel. 67201684, 26466660
e-pasts: velga.licite@valoda.lv
www.valoda.lv