Sākam lasīt! Skaļi!

Gulbenes  novada bibliotēkā sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) uzsāk jaunu Skaļās lasīšanas sacensību. 11 – 12 gadus veci 5. un 6. klašu skolēni visā valstī var sākt gatavoties aizraujošam pirmās kārtas konkursam savās skolās un bibliotēkās.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova:

“Uzsākot jaunu lasīšanas kampaņu, LNB Bērnu literatūras centrs vēlas pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku. Sacensībai piemērotu lasāmvielu dalībnieki var atrast gan “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu kolekcijā, gan tās var būt senaizmirstas, labas grāmatas vai arī tikko iznākuši darbi.”

Arī Gulbenes novada jaunajiem lasītājiem, kuri mācās 5. vai sestajā klasē ir iespēja kļūt par labāko lasītāju Latvijā. Tas būs aizraujoši! Balva ir iespēja uz gadu kļūt par Nacionālās bibliotēkas Bērnu direktoru!

Sacensība notiks visu 2017/2018.mācibu gadu. Sākums būs klasē vai skolā, kur tiks izvirzīti labākie lasītāju uz pusfinālu Gulbenes novada bibliotēkā. Diemžēl uz Rīgu varēs doties tikai viens lasītājs no Gulbenes, tāpēc būs arī reģionālais fināls Gulbenē. Pats galvenais fināls Rīgā būs maija beigās.

Atšķirībā no skatuves runas konkursiem, šajās sacensībās teksts no galvas nebūs jāmācās. Tas mazinās bērnu stresu un pārdzīvojumus aizmirstu vārdu brīžos. Sacensībās jaunais lasītājs var stāvēt vai sēdēt un lasīt to grāmatu, kura ir viņam visinteresantākā un aizraujošākā.

Gulbenes novada bibliotēka aicina skolas iesaistīties sacensībās! Sīkāka informācija Gulbenes bērnu bibliotēkā, arī mājas lapā www.gulbenesbiblioteka.lv.

Nacionālā Lasīšanas sacensība soli pa solim:

 1. Sacensība vietējā mērogā (skolā, bibliotēkā)
  SEPTEMBRA VIDUS LĪDZ 1.DECEMBRIS
   
 2. Pusfināls (reģionā)
  NO JANVĀRA LĪDZ MARTA VIDUM
   
 3. Reģionālais fināls
  NO MARTA VIDUS LĪDZ APRĪĻA VIDUM
   
 4. Nacionālais fināls
  NOTIEK MAIJA BEIGĀS

Solvita Lībere
Gulbenes bērnu bibliotēkas vadītāja

UZZIŅAI
Šādas skaļās lasīšanas sacensības jau 20 gadus norit Holandē. Tā ir kļuvusi ļoti populāra un ir aizrāvusi daudzus bērnu šajā valstī. Arī skolotāji aktīvi iesaistās šajās sacensībās.  No Holandes arī ir nākusi šīs sacensības metodika un ieteikumi.

Saite, reklāmas rullītis par Skaļās lasīšanas sacensību Holandē: