Runča Misiņa mazo gudrinieku skoliņa atsāk nodarbības

Jau piekto reizi Gulbenes bērnu bibliotēka iesaistās „Grāmatu starta“ aktivitātēs. “Grāmatu starts” talismans ir gudrais Pūčulēns, kurš pirmajās nodarbībās viesojās arī Gulbenes bērnu bibliotēkā.

 Nu jau vairākus gadus Gulbenes bērnu bibliotēkas talismans ir runcis Misiņš, kurš ir liels Pūčulēna draugs un atbalstītājs. Jau 2019.gadā bērnu bibliotekāres un runcis Misiņš aicināja mazos trīs un četrgadniekus kopā ar vecākiem apmeklēt runča Misiņa mazo gudrinieku skoliņu.

Arī šajā gadā runča Misiņa mazo gudrinieku skoliņa atsāka savu darbību un aicināja pievienoties aktivitātēm Gulbenes bērnu bibliotēkā. Notika divas nodarbības, janvārī un februāŗī, kurās lasījām grāmatas, griezām, līmējām, domājām, skrējām un rotaļājāmies! Jā, arī dziedājām! Martā bija paredzēta trešā nodarbība un maijā pēdējā, piektā. Diemžēl tās nenotika. Runcis Misiņš ļoti vēlas redzēt mazos zinātkāros bērnus kopā ar vecākiem savā skoliņā atkal. Galu galā ir taču jāsaņem balviņas par paveikto darbu!

Runča Misiņa mazo gudrinieku skoliņa atsāk savu darbību vienu reizi mēnesī sestdienās no plkst. 11.oo. Trešā nodarbība 19.septembrī.

Nodarbības notiks vienu stundu. Šajā laikā bērni un vecāki kopā ar skoliņas direktoru runci  Misiņu un bibliotekārēm lasīs grāmatas, mazliet padziedās un pakustēsies, padomās, daudz runās un smiesies.

Ceturtās, noslēdzošas,  tikšanās datumu izlemsim septembra nodarbībā.

Runcis Misiņš ļoti gaida mazos gudriniekus! Tuvāka informācija – solvita.libere@gulbenesbiblioteka.lv, 64473266 vai atnākot uz bērnu bibliotēku.

Solvita Lībere
Gulbenes bērnu bibliotēkas vadītāja

Uzziņai.

„Grāmatu starts“ ir LNB bērnu literatūras centra veidota lasīšanas veicināšanas programma pirmsskolas vecuma bērniem, kas rūpējas par lasītprieku, lasītprasmi, izglītību un personības attīstību. Jau vairāk nekā 70 Gulbenes novada bērni ir aktīvi darbojušies bibliotēkā un saņēmuši arī speciālo grāmatu somiņu ar kuru turpmāk apmeklēt bibliotēku. Prieks, ka daudzi no šiem bērniem ir aktīvi grāmatu lasītāji un citu bibliotēkas pakalpojumu izmantotāji.

2019.gadā visā Latvijā šajā programmā ir iesaistījušās 57 bibliotēkas un katru gadu bibliotēku skaits palielinās. Arī Gulbenes pagastu bibliotēkas iesaistās Grāmatu starta aktivitātēs. 2019.g. tā bija Litenes pagasta bibliotēka, šajā gadā Stradu pagasta Stāķu bibliotēka.