Radošās pēcpusdienas skolēnu brīvlaikā

Radošās pēcpusdienas skolēnu brīvlaikā

Sākoties skolnieku pavasara brīvlaikam, aicinājām bērnus lietderīgi pavadīt pēcpusdienas, nākot uz Gulbenes bērnu bibliotēku un darbojoties radošajās pēcpusdienās. Radošo pēcpusdienu uzdevums bija iemācīt bērniem no kurpju kastes veidot teātra skatuvi un lelles. Prieks bija par to, ka šo iespēju izmantoja ne tikai Gulbenes bērni, bet vairāki bērni, kuri bija atbraukuši ciemos pie vecvecākiem no citām Latvijas pilsētām. Bērni sadraudzējās savā starpā, iegūstot jaunus draugus. Darbnīca notika 5 dienas un katru reizi to apmeklēja vidēji 18 bērni. 
Lai bērniem būtu motivācija nākt visu nedēļu, darbs tika plānots pa dienām. Pirmajā dienā kurpju kastes bija jāpārveido par teātra skatuvi. Kastes tika aplīmētas ar krāsainiem papīriem, bērni mācījās mērīt ar lineālu un griezt pareizā izmēra papīra strēmeles. Katram bija jāizdomā teātra tēma, līdz ar to skatuves vizuālais izskats bija jāpielāgo un katram tas bija atšķirīgs.  Bērni ļāvās fantāzijai – locīja, līmēja, grieza, veidoja 3D ziedus, kokus, saules utt.  

Otrajā dienā mācījāmies šūt no aizkarus skatuvēm no auduma. Liela daļa bērnu pirmo reizi mūžā turēja rokās adatu un šuva. Jāatzīmē, ka nodarbībās piedalījās arī zēni, kuri to darīja ar azartu, bet atzina, ka tas nav vienkārši. Nodarbības noslēgumā uzsākām darbu pie papīra leļļu veidošanas.
Trešajā dienā bērni pabeidza darbu pie papīra lellēm. Tika izveidotas gan statiskas lelles, gan ar kustīgām detaļām. Bērni sāka veidot sižetu savam leļļu teātrim. Izrunājām lomu un dialogu nozīmi. 

Ceturtajā dienā katrs bērns parādīja savu gala darbu, nospēlējot mini leļļu izrādi. Nodarbības turpinājumā kopīgi ar bērniem noskatījāmies latviešu pasaku filmu “Sprīdītis”. Daudzi bērni atzinās, ka nekad šo filmu nav redzējuši. Lai skatīšanās būtu lietderīga, bērniem tika dots uzdevums uzmanīgi  sekot līdzi filmai, jo pēc filmas noskatīšanās būs jautājumu viktorīna par redzēto un sadzirdēto.  

Noslēdzošo dienu veltījām šūšanai ar adatu. Bērni no filca auduma šuva Lieldienu oliņas, mācījās ievērt diegu, sasiet mezglu, piešūt mazas detaļas. Noslēgumā tika demonstrēta praktiska darbošanos ar īstu šujmašīnu. 
Liels paldies bērniem par azartisko darbošanos, par lielākām un mazākām uzvarām, mācoties jaunās prasmes un iemaņas.