Pieņemšana pie runča Misiņa

Aicinām gan mazos, gan lielos bērnu bibliotēkas lasītājus 20.aprīlī uz Pieņemšanu pie runča Misiņa. Pasākums notiek jau trešo gadu pēc kārtas aprīlī. Runcis īpaši vēlas pateikt paldies tiem bērnu bibliotēkas lasītājiem, kuri 2016.g. ir bijuši ļoti čakli grāmatu lasītāji. Šajā reizē tie ir:

Pirmsskolas vecuma grupā:

Ralfs Frolovs (62grāmatas),
Samanta Anna Ceriņa (61grāmata),
Rinalds Baranovskis (60grāmaatas)

1.-4.klašu grupā:

Elīna Krevica (128grāmatas)
Valters Matisons (84grāmatas)
Adriana Vladiševska (79grāmatas)
Aleksandra Leona (67grāmatas)

5.-9.klašu grupā:

Elīza Nogobode (43grāmatas)
Krišjānis Elksnītis (43grāmatas)

Katru labāko lasītāju gaida pārsteiguma balva un īpašs sveiciens no mūsu runča Misiņa. Pasākumu kuplinās bērnu dziesmu autors un izpildītājs Uldis Punkstiņš. Aicinām atnākt ikvienu – būs rotaļas, dziesmas un spēles! Pasākums notiks 20.aprīlī plkst. 15.00 Gulbenes bērnu bibliotēkā.

Solvita Lībere
Gulbenes bērnu bibliotēkas vadītāja