Nodarbības par drošību internetā Gulbenes bērnu bibliotēkā!

Jau 15. gadu pēc kārtas 6. februārī tiks atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena ar saukli „Drošāks internets sākas ar tevi!”, aicinot ikvienu domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi.

Nenoliedzami, bērnu un jauniešu ikdiena ir saistīta ar interneta tehnoloģijām, tomēr ne visi saprot, ka „digitālo pilsonību” iegūstam sākot izmantot tehnoloģiju sniegtās iespējas. Katram interneta lietotājam ir jāapzinās, ka par darbībām interneta vidē jāuzņemas atbildība un arī šajā vidē pastāv noteikti uzvedības standarti, kuri jāievēro.

Gulbenes bērnu bibliotēka regulāri rīko nodarbības par drošību internetā. Pirms pāris gadiem, izmantojot grāmatu „Vaifija skola”, bērniem stāstīju par drošību un pieklājību internetā. Toreiz pie mums viesojās arī pats grāmatas varonis – Vaifijs.      Šajā mācību gadā apgūsim mācību materiālu par gudru un drošu interneta lietošanu – grāmata „Planēta 7”.

Šoreiz nodarbībās runāsim par „digitālo pēdu” – kas tad tā īsti ir, mēģināsim izprast ar drošību un privātās informācijas izpaušanu saistītus jautājumus interneta vidē.

Cienījamie vecāki, vai esat pārliecināti, ka jūsu bērns prot darboties interneta vidē, ievērojot drošību un pieklājību?

Ingrīda Rubene
Gulbenes novada bibliotēkas
galvenā bibliotekāre