Lasītprieka stundas: Kopā jautrāk Gulbenes bērnu bibliotēkā

Gulbenes novada skolās šajā mācību gadā atsākās projekts Lasītprieka stundas, kurās ar bērniem tiekas grāmatas autors. Šajā reizē stundās autors bija kopā ar grāmatas mākslinieku/ilustratoru, jo kopā uzstāties taču ir jautrāk!

Bērni tikās ar 5 grāmatu autoriem un 5 grāmatu ilustratoriem/māksliniekiem. Jau septembra beigās Gulbenē tika sagaidīti Luīze Pastore, Inga Beitiņa un Reinis Pētersons. Luīze Pastore ir grāmatu cikla “Mākslas detektīvi” autore. Grāmatās tiek risināta aizraujoša detektīvintriga par kādu zināmu latviešu mākslinieka gleznu. Inga Beitiņa ir autore izglītojošām grāmatām par zinātkāru meiteni Mulu, kurai ļoti interesē māksla. Savukārt, Reinis Pētersons ir zināms bērnu grāmatu ilustrators, kurš ir sadarbojies gan ar Luīzi Pastori, gan Ingu Beitiņu, kā arī darbojas animācijā. Visi trīs radošie viesi tikās ar skolēniem Galgauskas pamatskolā un Gulbenes mākslas skolā.

Par Lasītprieka stundām stāsta Galgauskas pamatskolas bibliotekāre Valentīna Sārna:          
“Liels prieks par to, ka lauku skolēniem bija jauna iespēja tikties ar māksliniekiem. Tas tiešām ir vajadzīgi- lai bērni varētu izzināt radošu profesiju cilvēkus. Ļoti noderīgs pasākums bija arī mākslas izzināšanas jomā. Bija interesanti vērot animācijas filmu un dzirdēt stāstījumu par tās tapšanu.”

Gulbenes mākslas skolas skolotāja Mairita Ķuze-Nakoskina:
“Gulbenes Mākslas skolas bērniem bija interesanti mākslas detektīvu spēle, vēlāk šo spēli skolas audzēkņi izmēģināja arī jaunatvērtajā Valsts mākslas muzejā Rīgā. Mākslinieks Reinis Pētersons bērniem rādīja, kā ar grafiskās planšetes palīdzību var zīmēt grāmatu ilustrācijas. Vairumam bērnu tā bija jauna pieredze par grafikas programmu iespējām. Paldies Gulbenes bibliotēkai un VKKF par mākslas skolas audzēkņiem piedāvāto iespēju satikt māksliniekus un gūt ieskatu grāmatu autoru un ilustratoru darbā!”

Otrs pāris, kurš tika laipni uzņemts Gulbenes bērnu bibliotēkā un Litenes pamatskolā bija bērnu rakstniece un dzejniece Ieva Samauska un ilustratore Anda Strautniece. Interesants fakts – abas grāmatu autores pirmoreiz satikās tikai Gulbenē, jo līdz šim bija komunicējušas tikai ar interneta starpniecību! “Kiķināšanas gadalaiks” – tā sauc abu mākslinieču kopīgo dzejoļu grāmatu, kura ir izpelnījusies atzinību gan bērnu, gan vecāku vidū. Ieva Samauska iesaistīja arī bērnus dzejoļu sacerēšanā, savukārt Anda Strautniece pastāstīja, kāds ir bijis viņas ceļš līdz pirmajai ilustrētajai bērnu grāmatai.

Par Lasītprieka stundām stāsta Litenes pamatskolas bibliotekāre Irīna Grahoļska:
“Aptaujāju 3. - 5. klases skolēnus un apkopoju atsauksmes.

 • Liels paldies! Bija interesanti.
 • Ļoti patika, ka varēja vienlaikus skatīties zīmējumus un grāmatu ar ilustrācijām.  (visvairāk atsauksmju)
 • Ir skaidrāks, kā top grāmata.
 • Patika salīdzināt zīmējumus.
 • Radās ideja pašam izveidot grāmatu.
 • Ļoti patika kaķu zīmējumi un stāsti par tiem.
 • Patika zīmējumi, kuri bija skumīgi.
 • Dzejniecei ir interesanti dzejoļi.
 • Pēc pasākuma bibliotēkā paņēmu Ievas Samauskas grāmatu un izlasīju dzejoļus.
 • Patika, ka dzejniece dāvināja lapiņas ar dzejoļiem, pati izmēģināju tādu izveidot, noformēt un uzdāvināju. Paldies!

Arī es pati saku lielu paldies par iespēju piedalīties šādā projektā!
Sapratu, kuras klases skolēni labprāt piedalītos līdzīgā pasākumā vēlreiz, ja būtu piedāvājums, un kuri piedāvāto iespēju īsti nenovērtēja.”

Stāsta Gulbenes vidusskolas 4a kl. audzināja Zinta Beļajeva:
“Tikšanās bija ļoti interesanta. Rakstniece prata bērnus ieinteresēt klausīties dzeju. Bērni aizrāvās ar dzejoļu virsrakstu izdomāšanu, jo patiess gandarījums bija rakstnieces dāvinātās dzejoļu kartiņas. Ar ļoti lielu interesi skolēni klausījās par to, kā rakstniecei veidojas sadarbība ar mākslinieci, kas veido zīmējumus grāmatām. Skolēni "apbēra" dzejnieci ar jautājumiem par dzejnieces dzīvi, par to kā nolēma kļūt par dzejnieci u.c. Šī tikšanās rosināja arī skolēnus izmēģināt kaut reizīti kļūt par dzejniekiem!”

Trešā tikšanās bija ar ļoti zināmo bērnu grāmatu autori Inesi Zanderi un bērnu grāmatu ilustratoru Reibi Pētersonu. Abi ciemiņi pat neprasa nekādus komentārus, jo ir īsti meistari savā jomā! Dzejniece Inese bērniem lasīja dzejoļus un mākslinieks Reinis bērnu acu priekšā tos ilustrēja, izmantojot līdzi paņemto zīmēšanas rīku – grafisko planšeti. Abu zināmākie kopdarbi ir grāmata par Lupatiņiem un dzejoļu grāmata “Līze Analīze”. Šajā reizē gan lielāka vērība tiek pievērsta Helovīnu jeb spoku tēmai. Bērniem tas īpaši patika. Abās stundās – gan Stāķu pamatskolā, gan Gulbenes bērnu bibliotēkā tapa oriģināls zīmējums uz vietas Ineses Zanderes dzejolim par Rīgas ģildes ģindeņiem Helovīnu noskaņās! Abi autori viesojās Stāķu pamatskolā un Gulbenes bērnu bibliotēkā.

Par Lasītprieka stundām stāsta Stāķu pamatskolas bibliotekāre Helēna Kluce:
“Š.g.31.oktobrī mūsu skolā viesojās dzejniece Inese Zandere un grāmatu ilustrators Reinis Pētersons. Tikšanās laikā 4. un 5.klases skolēni uzzināja, kā top dzejoļi un ilustrācijas bērnu grāmatām. Ļoti aizraujoša bija vietvārdu iesaiste dzejoļos. Inese Zandere lasīja skolēniem savus jaunākos darbus, kuri vēl nav publicēti. Priekšnesuma laikā uz interaktīvās tāfeles mākslinieks veidoja atbilstošas ilustrācijas. Bērniem ļoti patika šis radošais process. Ilustrāciju dzejolim par ģindeņiem mākslinieks Reinis Pētersons atsūtīja uz e-pastu, lai skolēni to ievietotu savos klases albumos.”

Gulbenes vidusskolas skolotāja Dzintra Kokoreviča:
“Skolēnu atziņas pēc tikšanās ar Inesi Zanderi

 • patika klausīties interesantos dzejoļus;
 • intriģējoša informācija par grāmatu, kura vēl tikai top;
 • jauka animācijas filmiņa, kuru mākslinieks uzzīmēja tikšanās laikā;
 • interesanti mākslinieka zīmējumi uz datora;
 • bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus, uz kuriem dzejniece un mākslinieks pacietīgi atbildēja.

Paldies par šo tikšanos! “

Klāt 2.novembris un Stāmerienas pamatskolā un Gulbenes bērnu bibliotēkā Lasītprieka stundas vada rakstnieks Māris Rungulis un ilustratore Agija Staka. Māris Rungulis ir ļoti ražīgs bērnu grāmatu autors. Rakstniekam gan vairāk patīk rakstīt pusaudžiem, taču ir dažas grāmatas, kuras var lasīt dažāda vecuma bērni. Kopīgās grāmatas ar Agiju Staku ir vismaz astoņas. Bērniem īpaši patika mīklupanti un autora lasītie spoku stāsti.

Par Lasītprieka stundām stāsta Gulbenes 2.vidusskolas bibliotekāre Zita Grīnberga:
“Oktobrī, novembrī Gulbenes 2.vidusskolas 1.- 5. klašu skolēni apmeklēja Gulbenes bibliotēkā lasītprieka stundas, kurās tikās ar dzejniekiem, rakstniekiem, grāmatu ilustratoriem.
Bērnus priecēja tas, ka viņiem ir iespēja tikties ar reāliem grāmatu autoriem un grāmatu ilustratoriem. Viņi ar interesi klausījās mākslinieku pārdomās par stāstu, dzejoļu, ilustrāciju tapšanu. Klausījās, kā autori lasa savus dzejoļus un stāstus. Skolēni ar aizrautību iesaistījās sarunā ar māksliniekiem, ilustratoriem. Bērniem ļoti patika minēt priekšā lasītajiem dzejoļiem nosaukumus, izdomāt tiem savus nosaukumus. Un pat par oriģinālāk izdomāto nosaukumu balvā saņemt dzejoli! Daudziem 5. klases skolēniem spilgti atmiņā palicis rakstnieka M. Runguļa priekšā lasītais spoku stāsts „ Večiņa un taksists”.
Paldies Gulbenes novada bibliotēkas darbiniekiem par iespēju tikties ar mūsdienu bērnu literatūras autoriem! Šādas tikšanās priecē, bagātina un rosina!”

Noslēdzošais pāris, kas viesojās Gulbenes bērnu bibliotēkā bija bērnu dzejniece Māra Cielēna un ilustratore Irēna Lūse, kuras jau sen darbojas kopā. Zināmākie kopdarbi ir “Mazais mākoņzaurs”, “Teo un Mūmīte”, “Klusis un Strīpiņš”. Šoreiz divas tikšanās notika tikai Gulbenes bērnu bibliotēkā. Bērniem īpaši patika apskatīt īstos, lielos, krāsainos mākslinieces zīmējumus un salīdzināt tos ar grāmatās ieraudzītajiem. Bērniem likās, ka atšķirība ir diezgan liela!

Par Lasītprieka stundām stāsta Gulbenes vidusskolas skolotāja Vija Andževa:
“Dažus skolēnus izdevās aptaujāt. Viņu teiktais:

 • Interesanti bija redzēt un dzirdēt dzīvu rakstnieci un mākslinieci.
 • Viņu autogrāfi  un bilde liks arī pēc ilgāka laika atcerēties šo tikšanos.
 • Patika diskutēt.
 • Gribējās garāku pasākumu.
 • Interesantāka bija Irēna Lūse.
 • Gribējās, lai rakstniece vairāk izlasa fragmentus, pastāsta par saviem darbiem.

Paldies par sagādāto iespēju satikt rakstnieku un ilustratoru!”

Gulbenes vidusskolas bibliotekāre Sandra Resne:
“No savas puses varu piebilst, ka skolotāji un skolēni ļoti gaida šīs lasītprieka stundas. Man nav nekādu problēmu, saorganizēt kādu klasi uz Jūsu pasākumiem Bērni tos apmeklē labprāt!
Vislielākie fani ir 2.b klase un skolotāja Vija Andževa. Domāju, ka grāmatu lasīšanai diezgan liels konkurents ir dators, bet, kad bērni dzīvē redz "dzīvu" rakstnieku, lasīšanai ir pavisam cita vērtība. Nereti pēc šādām tikšanās stundām, skolēni taujā tieši pēc konkrētā rakstnieka sarakstītajām grāmatām. Paldies Jums par ieguldīto darbu!”

Uzziņai.
Lasītprieka stundas ir Gulbenes bērnu bibliotēkas un VKKF atbalstīts projekts, kurš turpinās jau divus gadus. Pirmajā gadā grāmatu autori viesojās Gulbenes novada skolās pie mazajiem pirmklasniekiem. Šajā gadā Lasītprieka stundas turpinājās un kopā ar grāmatu autoriem Gulbenes novada skolās viesojās arī grāmatas ilustrators. Foto no stundām variet apskatīt Gulbenes novada bibliotēkas mājas lapā Bērniem un jauniešiem sadaļā Galerijas.
Ļoti ceram, ka šis projekts turpināsies arī nākamajā gadā, kad īpaša vērība tiks pievērsta jauniešiem, kuri mācās pamatskolas pēdējās klasēs.

 Gulbenes bērnu bibliotēkas vadītāja Solvita Lībere