Jau nākamajā nedēļā sākas Lasītprieka stundas

28.septembrī Gulbenē viesosies rakstniece Luīze Pastore, kura ir sarakstīju zināmo grāmatu ”Maskačkas stāsts“.  Kopā ar Luīzi viesosies Inga Beitiņa un mākslinieks Reinis Pētersons. Tikšanās notiks Galgauskas skolā mākslas klasē un Gulbenes mākslas skolā.

Gulbenes novada bibliotēka turpina jau iepriekšējos  gados uzsāktās Lasītprieka stundas. Stundās grāmatu autori novada vienu mācību stundu, rosinot skolēnus lasīt grāmatas. Stundas notika skolās uz vietas un tās notikušas Litenes, Galgauskas un Stāķu pamatskolās, kā arī Gulbenes vidusskolā un Gulbenes 2.vidusskolā mazajiem pirmsklasniekiem, kuri nu jau mācās ceturtajā klasē. Lasītprieka stundas vadīja Inese Zandere, Māra Cielēna un Indra Sproģe. No bērniem tika saņemtas labas atsauksmes, sevišķi no lauku skolu skolēniem un skolotājiem.

Šajā gadā Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstīja projektu” Lasītprieka stundas: Kopā jautrāk”, kurās grāmatu autori dosies uz skolām kopā ar kādas savas grāmatas ilustratoru. Šā projekta mērķis ir ieinteresēt bērnu lasīt, radīt priekšstatu par grāmatas tapšanas procesu, par ilustrācijas un satura savietojamību. Šajās stundās piedalīsies Luīze Pastore kopā ar Ingu Beitiņu, Ieva Samauska ar Andu Strautnieci, Inese Zandere kopā ar Reini Pētersonu, Māra Cielēna ar Irēnu Lūsi un Māris Rungulis ar Agiju Staku.

Jau nākamajā nedēļā 28.septembrī Gulbenē viesosies rakstniece Luīze Pastore, kura ir sarakstīju zināmo grāmatu ”Maskačkas stāsts“ un veselu grāmatu sēriju Mākslas detektīvi, kurā jau ir iznākušas trīs grāmatas. Katrā grāmatā tiek atrisināts kāds notikums, kas saistīts ar kādu jau uzgleznotu zināmu gleznu.    Luīze Pastore par "Mākslas detektīviem" saņēmusi Jāņa Baltvilka balvu bērnu literatūrā /2015/ un Latvijas Literatūras gada balvu par Labāko grāmatu bērniem /2016/. Kopā ar Luīzi Gulbenē viesosies Inga Beitiņa, kura ir pazīstama ar zinātkāru mākslu mīlošu meiteni Mulu. Kopā ar Mulu  lasītājs uzzina, kas ir ainava, kas klusā daba, portrets un kā gleznās tiek attēloti dzīvnieki.

Abi mūsu ciemiņi viesosies kopā ar mākslinieku Reini Pētersonu. Tikšanās notiks jau nākamajā nedēļā Galgauskas skolā mākslas klasē un Gulbenes mākslas skolā.

Īpašs paldies Gulbenes mākslas skolas direktorei Sandra Dikmanei un skolotājai Rudītei Liepiņai par operatīvu iesaistīšanos Lasītprieka stundu sagatavošanā un realizācijā.

Solvita Lībere
Gulbenes bērnu bibliotēkas vadītāja