Gulbenes novadā atkal ir Skaļās lasīšanas čempions

Visus gadus Gulbenes novada skolēni ir bijuši gana aktīvi skaļie lasītāji un iesaistījusies skaļās lasīšanas aktivitātēs. Sacensības mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu, interesantu literatūru, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku. Sacensības sākumā notiek klasēs, tad skolā un tikai tad notiek reģionālais fināls, kurā tiek izvēlēts pats labākais lasītājs.

Šajā gadā Gulbenes novada reģionālais fināls notika maija vidū. Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad skolēni iesūtīja savus video lasījumus, kurus nopietni izvērtēja žūrija. Saņēmām 14 video lasījumus no četrām skolām – Gulbenes novada vidusskolas, Lizuma un Lejasciema vidusskolas un Tirzas pamatskolas. Pēc diezgan vienprātīga žūrijas balsojuma, par uzvarētāju kļuva Normunds Ērglis no Lizuma vidusskolas, kurš lasīja Dz. Tilaka grāmatas “Labo blēņu vasara” fragmentu. Žūrijas dalībnieki uzskatīja, ka Normunds lieliski prot pastāstīt par grāmatas izvēli, viņam ir skaidra, dabiska intonācija un viņš lasa piemērotā tempā, prot emocionāli aizraut klausītājus, ir izvēlējies grāmatas fragmentu, lai rosinātu klausītāju interesi. Otrajā un trešajā vietā palika Gulbenes novada vidusskolas skolēni Markuss Kovrigins un Elza Gāgane. Visi godalgotie skolēni saņems grāmatas un nelielas piemiņas balvas.

 

Kā katru gadu, arī šogad 25. septembrī, Rīgā, LNB Ziedoņa zālē notiks Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības fināls, kurā piedalīsies katra Latvijas reģiona labākais skaļais lasītājs. Nopietnas žūrijas un savu atbalstītāju priekšā tiks lasīta sava mīļākā grāmata. Gulbenes novads ir patiesi gandarīts, jo pagājušajā, 2020.gadā, par uzvarētāju kļuva gulbeniete Annija Iļjenko. Annija septembrī dosies uz Rīgu, lai iedrošinātu šā gada dalībniekus no Latvijas reģioniem un arī Gulbenes.

Šajā gadā uz Rīgu dosies Normunds kopā ar saviem atbalstītājiem. Ļoti ceram, ka šajā gadā atbalstītāju pulciņā varēs būs visa Normunda klase. Liels paldies Normunda ģimenei un skolotājiem par gatavošanos Skaļās lasīšanas sacensībai! Paldies šā gada žūrijas dalībniekiem – Edītei Siļķēnai, Antrai Sprudzānei, Valtim Krauklim, Ilvitai Kļaviņai un Guntim Princovam!

Solvita Lībere

Gulbenes bērnu bibliotēkas vadītāja

Vairāk par sacensību:

https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/nacionala-biblioteka-aicina-skolenus-piedalities-skalas-lasisanas-sacensibas.a393134/

Nacionālo skaļās lasīšanas sacensību norisi atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome, vietējās bibliotēkas, skolas un grāmatnīcas. Valsts  finālistiem dāsnu dāvanu karšu skaitu nodrošina SIA "Jānis Roze" un apgāds "Zvaigzne ABC".  Palīgu rindās ir arī Latvijas pašvaldības, skolotāji, bibliotekāri – reģionālo sacensību kuratori un bērnu vecāki.