Gulbenes bērnu bibliotēkā – lasīšanas KARUSELIS!

Šā cikla mērķis ir popularizēt lasīšanu kā aizraujošu nodarbi bērniem vasaras mēnešos un apgūt prasmes atrast savam vecumam atbilstošas grāmatas. Grāmatu lasīšana ilgs no 1.jūnija līdz 31.augustam. 

Lasīšanas karuselī piedalīsies ikviens Gulbenes bērnu bibliotēkas lasītājs līdz 9.klasei, kurš ieradīsies bibliotēkā pēc savam vecumam atbilstošām grāmatām. Protams, pats galvenais grāmatu lasītājs būs runcis Misiņš, kurš ir apsolījies šad tad atnākt uz bibliotēku un pastāstīt par savām izlasītajām grāmatām…

Lasītājiem jābūt gataviem pēc grāmatas izlasīšanas atbildēt uz jautājumiem, aizraujoši pastāstīt par izlasīto. Vasaras brīvlaika beigās tiks saskaitītas izlasītās grāmatas un čaklākie lasītāji saņems garšīgas balvas. Runcis Misiņš ir apsolījis ne vien saskaitīt izlasītās grāmatas, bet arī nopietni konsultēties ar bibliotekārēm par labākajiem lasītājiem. Galvenais kritērijs, lai saņemtu balvas ir lasīt savam vecumam atbilstošas grāmatas, mācēt par tām pastāstīt un prast atrast savam vecumam atbilstošas grāmatas bibliotēkas plauktos.

Ļoti ceram, ka Grāmatu karuselis griezīsies katru vasaru un varbūt ne tikai vasarā! Gaidām lasītājus katru darba dienu no 10.oo – 18.oo. Runcis Misiņš atgādina – vasarās bibliotēka nestrādā sestdienās!

Solvita Lībere
Gulbenes bērnu bibliotēkas vadītāja
un

Runcis Misiņš
Gulbenes bērnu bibliotēkas galvenais kaķis