Gulbenē ciemojās rakstniece Laura Vinogradova

Vispirms Laura tikās ar vecākās grupiņas bērniem pirmajā bērnudārzā. Bērni jau iepriekš bija iepazinušies ar  Meža Susuri, skudrām, Vilceni un Pūces Bērnu, arī ar Zalktēnu un stirnu meitenēm. Mežs patīk visiem bērniem, tikai dažiem no meža drusku bail, taču bija gatavi izrādīt rakstniecei savu mežu, kur aug gan dzērvenes un virši, gan dažādi koki – pat korķa koks!  Rakstniece tika pie mīļiem apskāvieniem, ziediem un skaista bērnu gatavota apsveikuma !

Vakarā Laura tikās ar pieaugušajiem lasītājiem Gulbenes novada bibliotēkā. Krēslas stundā īpaši aizkustinošs bija Lauras lasījums no viņas garstāsta “Upe”, kas ir stāsts par attiecībām un kopā palikšanu, par to, ka ne vienmēr ir jāaizbēg, lai sevi atrastu. Šogad Laura kļuva par  Eiropas Savienības Literatūras balvas laureāti -  viņas garstāstu “Upe” atzinīgi novērtējusi starptautiska žūrija. Šīs grāmatas tapšanā piedalījies arī Lauras vīrs kā ilustrators.

Lasītāji arī atzinīgi novērtējuši viņas stāstu krājumu “Izelpas” un dzimtajai Popei veltītos, mazliet mistiskos  stāstus izdevumā “Lāču kalns”. “Lai rakstītu, vajadzīga drosme un vēlme pateikt būtisko un arī dziļi personisko”, teica rakstniece, sevi dēvējot par sajūtu cilvēku. Šobrīd Laura strādā Rakstniecības un mūzikas muzejā, kur realizē interesantus projektus, piemēram, veidojusi stāstus izstādei “Es, rakstāmmašīna”, kas parāda rakstāmmašīnas nozīmi literātu, valodnieku, aktieru dzīvē, kā arī kalpo kā košas laikmeta liecības.   

Rakstnieces atklātais un godīgais stāstījums aizkustināja  ikvienu, kurš bija atnācis uz tikšanos. Paldies Laurai par uzticēšanos !

Sarunu cikls “Viņas stāsts” tiek realizēts ar Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstu.