Atsākas Lasītprieka stundas junioriem

Gulbenes novada bibliotēka ir iniciatore Lasītprieka stundām, kuras notiek Gulbenes novada skolās jau vairākus gadus. Šo stundu laikā Latvijas rakstnieki dodas uz skolām un novada divas stundas, iejūtoties skolotāju lomā.

Stundu mērķis ir lasīšanas popularizēšana, skolēnu iepazīstināšana ar Latvijas rakstniekiem, kuri raksta konkrētām vecumgrupām. Lasītprieka stundas jau ir notikušas divas reizes un Gulbenes novada skolas ir apciemojuši daudzi zināmi un iemīļoti bērnu grāmatu autori – Inese Zandere, Māra Cielēna, Māris Rungulis, Ieva Samauska u.c., kā arī grāmatu ilustratori Reinis Pētersons, Irena Lūse, Anda Strautniece u.c.

Šis ir noslēdzošais Lasītprieka stundu cikls, šajā reizē uz Gulbeni ir aicināti Latvijas rakstnieki - Laura Dreiže, Linda Nemiera, Laura Vilka un dzejnieks Toms Treibergs. Visi autori tiksies ar skolēniem no 7. līdz 9. Klasēm un apmeklēs Gulbenes 2.vidusskolu, Gulbenes Valsts ģimnāziju un Lizuma vidusskolu.

Šajā reizē uzsvars ir likts uz pusaudžu un jauniešu auditoriju līdz 9.klasei. Šis vecums vedina uz izaicinājumiem ne tikai bibliotekārus, arī grāmatu autorus, kuri raksta šādai auditorijai. Šajā vecumposmā jauniešos dominē aktīvas rīcības “bacilis”, viņi vēlas darīt daudz un dažādus darbus, ir ideālisti un daudzi ir sapņotāji. Ir iespēja, ja tieši šis vecums ir sākums kāda jaunieša literārai darbībai, un vajadzīgs ir tikai grūdiens. Cerams, ka tikšanās ar projektā iesaistītajiem jaunajiem autoriem, kuri arī ir sākuši rakstīt tieši šādā vecumā, rosinās kādu no auditorijas darīt to pašu. Protams, ka saruna/tikšanās ar autoriem noteikti varētu mudināt jauniešus pašus iepazīties ar autoru sarakstītajām grāmatām  - ne tikai romāniem, arī dzeju. Projekta gaitā autori novadītu katrs divas stundas dažādās skolās dažādām klasēm – no septītās līdz devītajai.

Linda Nemiera visplašāk raksta Latvijas urbānās fantāzijas žanrā. Viņas pirmā grāmata "Vilcenes stāsts" ieguva veicināšanas prēmiju apgāda Zvaigzne ABC rīkotajā konkursā "Latviešu oriģinālliteratūra bērniem un jauniešiem".

Lasītprieka stundas junioriem Linda Nemiera vadīs 23.janvārī Lizuma vidusskolā, pēc tam Gulbenes 2.vidusskolā. Stundas notiks devītajām klasēm.

Jaunā rakstniece ir sarakstījusi astoņas grāmatas, no kurām pēdējās ir “Kaķis maisā”, “Sofijas noslēpums” un bilžu grāmata mazajiem “Pūča un Pinčijas gaisa pils”.

 

 

 

 

 

 

 

Projektu finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Solvita Lībere
Gulbenes bērnu bibliotēkas vadītāja