Grāmatu starts atkal Gulbenes bērnu bibliotēkā

Marta mēneša četras sestdienas bērnu bibliotēkā bija pilnas ar rosību, smiekliem, skriešanu, aktīvu darbošanos, grāmatu lasīšānu un runci Misiņu. Šajās dienās te pulcējās mazie trīsgadnieki kopā ar savām ģimenēm, lai iepazītos ar bibliotēku. Mazo lasītāju iedrošinātājs bija runci Misiņš. Kaut sākumā daži mazie jaunie lasītāji mazliet baidījās no mūsu kaķa, pēdējā nodarbībā, 25.martā, kaķis bija kļuvis par katra labāko draugu.

Misiņš šajās nodarbībās kopā ar bērniem un viņu vecākiem grieza un līmēja, krāsoja un veidoja, arī pildīja mājas darbus un kopīgi lasīja grāmatas. Arī mazliet izkustējās! Un dzēra pienu!

Bija prieks, ka bērni kopā ar vecākiem šajās nodarbībās iepazinās ar bibliotēkas plašo krājumu, kurā ir ne tikai grāmatas, arī puzles, spēles. Bibliotēkā var ne tikai lasīt, arī satikties ar sava vecuma un vecākiem draugiem, var kopīgi ar vecākiem palasīt kādu grāmatu, paspēlēt spēles un paskatīties filmu. Ceram, ka šie mazie lasītāji, kuriem nu ir sava lasītāja karte, būs nopietni bibliotēkas apmeklētāji un kādreiz kļūs par ļoti labiem grāmatu lasītājiem.

Uz tikšanos pēc gada, kad Misiņš atkal gaidīs citus mazos trīsgadniekus, lai iepazīstinātu arī viņus ar bibliotēku!

Solvita Lībere
Gulbenes bērnu bibliotēkas vadītāja