Par bērnu bibliotēku

DARBA LAIKS
P.O.T.C.P. 10.00 - 18.00
Sestdienās 9.00 - 15.00
Svētdienās SLĒGTS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vasaras mēnešos, no 1.jūnija līdz 1.oktobrim, sestdienās bibliotēka nestrādā. Dienās, kad bibliotēka slēgta, grāmatas iespējams atstāt grāmatu nodošanas iekārtā, kas izvietota pie bibliotēkas ārdurvīm.

 

Gulbenes bērnu bibliotēkā strādā

Bērnu bibliotēkas vadītāja
Solvita Lībere
+371 64473266
solvita@gulbenesbiblioteka.lv 

Galvenā bibliotekāre
Agita Upāne
+371 64473266
agita.upane@gulbenesbiblioteka.lv

Galvenā bibliotekāre
Elīna Ērgle - Jundze
+371 64473266                       
elina@gulbenesbiblioteka.lv

  

Nodarbību piedāvājums bērniem un jauniešiem

Grāmatu apskati

Skolēni tiks iepazīstināti ar pēdējo divu gadu jaunākajām grāmatām, tādējādi nodrošinot skolēnu iespējas izvēlēties lasīšanai aktuālu un vecumposmam atbilstošu daiļliteratūru. Apskati tiek piemēroti interesentu grupām – sākumskolas un pamatskolas skolēniem. Katrā grupā īpaša vērība tiek pievērsta latviešu autoru oriģināldarbiem, kā arī kaimiņu – igauņu autoru – oriģināldarbiem. Grāmatu apskati var tikt sagatavoti arī pēc skolotāju pieprasījuma pirms diagnosticējošajiem darbiem. (1.-4.klasei)

 

Literārās stundas

Literārās stundas tiek veltītas kādam konkrētam rakstniekam vai dzejniekam, kuram ir nozīmīga jubileja. Šajā gadā tas ir Juris Zvirgzdiņš. Stundas gaitā skolēni uzzinās interesantus faktus par konkrēto rakstnieku vai dzejnieku, kā arī uzzinās izsmeļošu informāciju par viņa literāro daiļradi. Literārās stundas tiek pielāgotas vecumposmam. Kā atgriezeniskā saite stundas beigās skolēni tiks aicināti izpildīt nelielu anketu, lai pārbaudītu un nostiprinātu zināšanas par rakstnieku vai dzejnieku. (1.-4.klasei)

 

Medijpratība

Nodarbībā skolēni uzzinās – Kas ir medijpratība? Kas ir informācija un informācijas avoti? Ne viss, kas ir internetā ir patiess. Drošs internets sākas ar Tevi – kā internetā jāuzvedas un kādi noteikumi jāievēro. (1.-4.klasei)

 

Gadskārtu ieražas

Tuvojoties gadskārtu ieražu svētkiem, (piemēram Māras diena, pavasara saulgrieži, Ūsiņdiena), tiek piedāvātas izzinošas nodarbības skolēniem, kurās iepazīstināsim ar senajām ieražām, ticējumiem, sniedzot ieskatu, kā šie svētki svinēti dažādos laika posmos. (1.-4.klasei)

 

Literārās stundas

Literārās stundas tiek veltītas kādam konkrētam rakstniekam vai dzejniekam, kuram ir nozīmīga jubileja. Šajā gadā tas ir Juris Zvirgzdiņš. Stundas gaitā skolēni uzzinās interesantus faktus par konkrēto rakstnieku vai dzejnieku, kā arī uzzinās izsmeļošu informāciju par viņa literāro daiļradi. Literārās stundas tiek pielāgotas vecumposmam. Kā atgriezeniskā saite stundas beigās skolēni tiks aicināti izpildīt nelielu anketu, lai pārbaudītu un nostiprinātu zināšanas par rakstnieku vai dzejnieku. (5.-6.klase)

 

Medijpratība

Nodarbībā skolēni uzzinās – Kas ir medijpratība? Kas ir informācija un informācijas avoti? Ne viss, kas ir internetā ir patiess. Drošs internets sākas ar Tevi – kā internetā jāuzvedas un kādi noteikumi jāievēro. (5.-6.klasei)

 

Grāmatu apskati

Skolēni tiks iepazīstināti ar pēdējo divu gadu jaunākajām grāmatām, tādējādi nodrošinot skolēnu iespējas izvēlēties lasīšanai aktuālu un vecumposmam atbilstošu daiļliteratūru. Apskati tiek piemēroti interesentu grupām – sākumskolas un pamatskolas skolēniem. Katrā grupā īpaša vērība tiek pievērsta latviešu autoru oriģināldarbiem, kā arī kaimiņu – igauņu autoru – oriģināldarbiem. Grāmatu apskati var tikt sagatavoti arī pēc skolotāju pieprasījuma pirms diagnosticējošajiem darbiem. (5.-9.klasei)

 

Latvijas tautas fronte (Gulbenes nodaļa)

Izzinoša nodarbība, kuras laikā skolēni iegūst vai padziļina zināšanas par Latvijas Tautas frontes Gulbenes un pagastu nodaļu aktivitātēm Atmodas laikā. Tiek piedāvāts ieskats tā laika liecībās – dokumentos, fotogrāfijās, tautfrontiešu atmiņās. (nodarbība piemērota klašu grupām, kas apgūst jaunāko laiku vēsturi).(5.-9.klasei)

 

Informācijas avoti mācībām

Nodarbības gaitā skolēni tiks iepazīstināti ar novadpētniecības datu bāzes izmantošanas iespējām. Sniegs ieskatu, kā mācību procesā izmantot vietnes periodika.lv, zudusilatvija.lv, redzidzirdilatviju.lv . (9.klasei)

 

Medijpratība un kritiskā domāšana

Mājasdarbs pirms nodarbības

Katram skolēnam jāveido savs dienas mediju žurnāls par vienu sevis izvēlētu dienu. Tajā jāatspoguļo visas interneta vietnes, TV kanāli, raidījumi, radio pārraides, kas tiek skatītas un klausītas konkrētajā dienā. Vismaz dienu pirms nodarbības par savākto informāciju jāaizpilda anonīma anketa (skolotājam jāsazinās ar nodarbības vadītāju, lai iegūtu saiti.

Piedaloties nodarbībā, skolēni uzzinās:

Kas ir medijpratība un kādēļ mums to vajag?

Kāpēc būtiski ir zināt, izpētīt viedokļa paudēju?

Kas ir nepatiesās ziņas un dezinformācija?

Kas ir kritiskās domāšana un kā to veicināt?

Cik liela nozīme ir drošībai internetā?

(7.-9.klase)

 

“Gudrāks par googli” jeb datubāzes tavā telefonā, planšetē vai datorā

Iepazīstināsim ar bibliotēkas abonētajām datubāzēm, kuras varēsiet izmantot  ārpus bibliotēkas : letonika.lv, EBSCO, LNB analītikas datubāze, Centrālās statistikas pārvaldes datubāze u.c.

Noderēs rakstot ZPD un referātus kā arī meklējot informāciju mācībām. (7.-9.klase)

 

Angļu valoda ikdienai

Nodarbība notiks kopā ar brīvprātīgajiem jauniešiem no Itālijas, Vācijas un Austrijas. Nodarbības laikā paredzēts spēlēt dažādas spēles angļu valodā, sarunāties par dažādām tēmām (ceļojumi, ikdienas dzīve, hobiji u.c.). Atbildēt uz āķīgiem jautājumiem un tuvāk iepazīt vienam otru. (7.-9.klase)

 

Angļu valoda ikdienai

Nodarbība notiks kopā ar brīvprātīgajiem jauniešiem no Itālijas, Vācijas un Austrijas. Nodarbības laikā paredzēts spēlēt dažādas spēles angļu valodā, sarunāties par dažādām tēmām (ceļojumi, ikdienas dzīve, hobiji u.c.). Atbildēt uz āķīgiem jautājumiem un tuvāk iepazīt vienam otru. (10.klase)

 

“Gudrāks par googli” jeb datubāzes tavā telefonā, planšetē vai datorā

Iepazīstināsim ar bibliotēkas abonētajām datubāzēm, kuras varēsiet izmantot  ārpus bibliotēkas : letonika.lv, EBSCO, LNB analītikas datubāze, Centrālās statistikas pārvaldes datubāze u.c.

Noderēs rakstot ZPD un referātus kā arī meklējot informāciju mācībām. (10.-12.klase)

 

Medijpratība un kritiskā domāšana

Mājasdarbs pirms nodarbības

Katram skolēnam jāveido savs dienas mediju žurnāls par vienu sevis izvēlētu dienu. Tajā jāatspoguļo visas interneta vietnes, TV kanāli, raidījumi, radio pārraides, kas tiek skatītas un klausītas konkrētajā dienā. Vismaz dienu pirms nodarbības par savākto informāciju jāaizpilda anonīma anketa (skolotājam jāsazinās ar nodarbības vadītāju, lai iegūtu saiti.

Piedaloties nodarbībā, skolēni uzzinās:

Kas ir medijpratība un kādēļ mums to vajag?

Kāpēc būtiski ir zināt, izpētīt viedokļa paudēju?

Kas ir nepatiesās ziņas un dezinformācija?

Kas ir kritiskās domāšana un kā to veicināt?

Cik liela nozīme ir drošībai internetā?

(10.-12.klase)

 

Latvijas tautas fronte (Gulbenes nodaļa)

Izzinoša nodarbība, kuras laikā skolēni iegūst vai padziļina zināšanas par Latvijas Tautas frontes Gulbenes un pagastu nodaļu aktivitātēm Atmodas laikā. Tiek piedāvāts ieskats tā laika liecībās – dokumentos, fotogrāfijās, tautfrontiešu atmiņās. (nodarbība piemērota klašu grupām, kas apgūst jaunāko laiku vēsturi).(10.-12.klasei)

 

Informācijas avoti mācībām

Nodarbības gaitā skolēni tiks iepazīstināti ar novadpētniecības datu bāzes izmantošanas iespējām. Sniegs ieskatu, kā mācību procesā izmantot vietnes periodika.lv, zudusilatvija.lv, redzidzirdilatviju.lv . (10.-.12.klasei)

 

Grāmatu plaukts jauniešiem

Jauniešus iepazīstināsim ar pārmaiņām bibliotēkas otrajā stāvā, kur šobrīd ir izveidots plaukts jauniešiem. Tajā tiek apkopota literatūra gan latviešu, gan angļu valodā. Pievienosim informāciju par jaunākajām grāmatām, kuras varētu būt piemērotas jauniešiem. (10.-12.klase)