Baltiņš Kārlis (1906-1991), finansu darbinieks

Dzimis 1906.gada 14.aprīlī Lejasciema Jaunsētu mājās.

Beidzis Viļa Olava komercskolu Rīgā, ieguvis Latvijas Universitāti ar maģistra grādu ekonomikā. 

Darba gaitās sāk Gulbenes pamatskolā. Rīgā ir skolotājs un pārzinis Vakara komercskolā, vēlāk skolotājs un inspektors Franču licejā. 

Trimdas gaitās Vācijā bijis inspektors un direktors Latviešu ģimnāzijā Eslingenā. 
1950.gadā aizceļo uz ASV, būdams tautsaimnieks, iegūst darbu bankā. 

Latviešu kredītsabiedrības Mineapolisā vadītājs.

Dibinājis Latviešu biedrību, Garezera vasaras vidusskolas vadītājs. 

Miris 1991.gada 17.novembrī ASV, Minesotā.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.