Augstkalns Alvils (1907 - 1940), valodnieks

Dzimis 1907.gadā, Lizuma pagastā skolotāja ģimenē.

Beidzis Cēsu vidusskolu, 1931.gadā - Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļu. Vēlāk savas zināšanas papildinājis ārzemēs - Leipcigā, Kauņā, Vīnē. 
Strādājis Valsts bibliotēkā, bijis Izglītības ministrijas Valodas krātuves pārzinis, Latvijas Universitātes lietuviešu valodas docētājs (1936.-1940).

Publicējis rakstus par valodniecību Latvijā un ārzemēs. Veicis nozīmīgus pētījumus par latviešu vecajiem rakstiem izdevumā ”Pirmie latviešu teksti un grāmatas’’. Analizējis latviešu literāros tekstus, dainu pantmērus, rakstījis par izloksnēm, pievērsies lietuviešu valodas jautājumiem.

Sarakstījis darbus skolām: „Mūsu valoda, viņas vēsture un pētītāji’’, ”Leišu valodas elementi’’. Darbojies arī bibliogrāfijā.
Miris Rīgā, 1940.gadā.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit