Bibliotekārā darba pamatzināšanas

Licencēta pieaugušo neformālās izglītības programma. Programmas mērķis ir sniegt teorētiskas pamatzināšanas un praktiskas pamatiemaņas bibliotekārajā darbā. Programmas gaitā dalībnieki apgūst bibliotēkas krājuma veidošanu, bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus un to izmantošanu kā arī iepazīstas ar novadpētniecības darbu bibliotēkā. Programmas apjoms ir 36 stundas un tā paredzēta Gulbenes novada publisko bibliotēku bibliotekāriem.

Programmā ietvertās tēmas:

  • Bibliotēkas krājuma pārvaldība
  • Bibliotēkas lasītāju apkalpošana
  • Bibliotēkas vadība

Programmas licence apskatāma šeit.